เข้า ภาษาจีน

[ jìn จิ้น] เข้า

 

>>ตัวอย่างประโยค<<

1.他把我叫进他的办公室。
Tā bǎ wǒ jiào jìn tā de bàngōngshì.
ทา ป๋า หว่อ เจี้ยว จิ้น ทา เตอ ป้างกงซื่อ
เขาเรียกให้ฉันเข้าไปในออฟฟิศของเขา

 

2.一个女孩进了房间。
Yīgè nǚhái jìnle fángjiān
อี๋ เก้อ หนี่ ไห จิ้นเลอ ฝางเจียน
เด็กหญิงคนหนึ่งเข้าไปในห้องแล้ว

 

3.车从大路拐进一条小胡同。
Chē cóng dàlù guǎi jìn yītiáo xiǎo hútòng.
เชอ ฉง ต้า ลู่ กว่าย จิ้น อี้ เถียว เสี่ยว หูถง
รถจากถนนใหญ่เข้าไปในซอยเล็กๆ

 

4.上一次比赛中你进了几个球?
Shàng yīcì bǐsài zhōng nǐ jìnle jǐ gè qiú?
ซ่าง อี๋ชื่อ ปี่ซ่าย จง หนี่ จิ้น เลอ จี่ เก้อ ฉิว
ครั้งก่อนแข่งขันคุณเข้ากี่ลูก

 

5.这么大的桌子从这个门进不去。
Zhème dà de zhuōzi cóng zhège mén jìn bù qù.
เจ้อ เมอ ต้า เตอ โจวจื่อ ฉงเจ้อเก้อ เหมิน จิ้น ปู้ ชวี่
โต๊ะใหญ่อย่างนี้ จากประตูนี้เข้าไม่ได้

 

6.我进房间的时,玛尼正吃饭。
Wǒ jìn fángjiān de shí, mǎ ní zhèng chīfàn.
หว่อ จิ้น ฝางเจียน เตอ สือ หม่าหนี เจิ้ง ชรือ ฟ่าน
ตอนฉันเข้าห้อง มานีกำลังกินข้าว

 

7.孩子已经长大,可以进蒙馆学习了。
Háizi yǐjīng zhǎng dà, kěyǐ jìn méng guǎn xuéxíle.
ไหจื่อ อี่จิง จ่างต้า เขออี่จิ้น เหมิง กว่าน เสียสี เลอ
เด็กก็โตแล้ว สามารถเข้าโรงเรียนเรียนได้แล้ว

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก