แอนนาเพื่อนของฉัน บทความภาษาจีน

我的朋友安娜

 

                  我有一个好朋友。她叫安娜。她住在海宁。她很可爱。她的生日是在六月。她很瘦小。她有一头黑色的短发。她的爱好是看电视和睡觉!她妈妈和爸爸都很好。这个星期六我们打算去旅行。我喜欢和她一起玩,我们都很开心!她家有五口人,分别是她妈妈,爸爸,爷爷奶奶和她。她爸爸在一家工厂工作,妈妈在一家公司上班。他们人都很好。这就是我最好的朋友。
                 ฉันมีเพื่อนที่ดีคนหนึ่ง เธอชื่อแอนนา เธออยู่ที่ไห่หนิง เธอเป็นคนน่ารักมาก วันเกิดของเธออยู่ในเดือนมิถุนายน เธอเป็นคนผอมบางมาก เธอมีผมสีดำสั้น งานอดิเรกของเธอคือดูทีวีและนอนหลับ พ่อแม่ของเธอดีมาก วันเสาร์นี้พวกเราวางแผนจะไปเที่ยว ฉันชอบที่จะเล่นกับเธอ เรามีความสุขมาก ครอบครัวของเธอมีห้าคน คือแม่ของเธอพ่อของปู่ย่าและเธอ พ่อของเธอทำงานอยู่ในโรงงานแห่งหนึ่ง แม่บริษัททำงานในบริษัทแห่งหนึ่ง พวกเขาดีมาก นี่คือเพื่อนที่ดีที่สุดของฉัน

 

>>แปลเทียบประโยค<<

 

>我有一个好朋友。她叫安娜。
Wǒ yǒu yīgè hǎo péngyǒu, tā jiào ānnà.
ฉันมีเพื่อนที่ดีคนหนึ่ง เธอชื่อแอนนา

 

>她住在海宁。她很可爱。
Tā zhù zài hǎiníng. Tā hěn kě’ài.
เธออยู่ที่ไห่หนิง เธอเป็นคนน่ารักมาก

 

>她的生日是在六月。她很瘦小。
Tā de shēngrì shì zài liù yuè. Tā hěn shòuxiǎo.
วันเกิดของเธออยู่ในเดือนมิถุนายน เธอผอมบางมาก

 

>她有一头黑色的短发。
Tā yǒu yītóu hēisè de duǎnfǎ.
เธอมีผมสีดำสั้น

 

>她的爱好是看电视和睡觉!
Tā de àihào shì kàn diànshì hé shuìjiào!
งานอดิเรกของเธอคือดูทีวีและนอนหลับ

 

>她妈妈和爸爸都很好。
Tā māmā hé bàba dōu hěn hǎo.
พ่อแม่ของเธอดีมาก

 

>这个星期六我们打算去旅行。
Zhège xīngqíliù wǒmen dǎsuàn qù lǚxíng.
วันเสาร์นี้พวกเราวางแผนจะไปเที่ยว

 

>我喜欢和她一起玩,我们都很开心!
Wǒ xǐhuan hé tā yīqǐ wán, wǒmen dōu hěn kāixīn!
ฉันชอบที่จะเล่นกับเธอ เรามีความสุขมาก

 

>她家有五口人,分别是她妈妈,爸爸,爷爷奶奶和她。
Tā jiā yǒu wǔ kǒu rén, fēnbié shì tā māmā, bàba, yéye nǎinai hé tā.
ครอบครัวของเธอมีห้าคน คือแม่ของเธอพ่อของปู่ย่าและเธอ

 

>她爸爸在一家工厂工作,
Tā bàba zài yījiā gōngchǎng gōngzuò,
พ่อของเธอทำงานอยู่ในโรงงานแห่งหนึ่ง

 

>妈妈在一家公司上班。
māmā zài yījiā gōngsī shàngbān.
แม่บริษัททำงานในบริษัทแห่งหนึ่ง

 

>他们人都很好。这就是我最好的朋友。
Tāmen rén dōu hěn hǎo, zhè jiùshì wǒ zuì hǎo de péngyǒu.
นี่คือเพื่อนที่ดีที่สุดของฉัน

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก