แนะนำเพื่อน บทสนทนาภาษาจีน

แนะนำเพื่อน介绍朋友

 

A:王美丽,这是我的朋友 小猪。
Wáng měilì, zhè shì wǒ de péngyǒu xiǎo zhū.
หวังเหม่ยลี่, เจ้อ ซื่อ หว่อ เตอ เผิงโหย่ว เสี่ยวจู
หวังเหม่ยลี่ นี่คือเพื่อนฉัน เสี่ยวจู

 

B:你好!见到你很高兴。
Nǐ hǎo! Jiàn dào nǐ hěn gāoxìng.
หนีห่าว เจี้ยนเต้า หนี เหิ่น เกาซิ่ง
สวัสดี ยินดีที่ได้รู้จักคุณ

 

C:见到你也很高兴。
Jiàn dào nǐ yě hěn gāoxìng.
เจี้ยนเต้า หนี เหย่ เหิ่น เกาซิ่ง
ยินดีที่ได้รู้จักคุณเช่นกัน

 

B:小猪,你是做什么工作的?
Xiǎo zhū, nǐ shì zuò shénme gōngzuò de?
เสี่ยวจู, หนี่ ซื่อ จั้ว เสินเมอ กงจั้ว เตอ
เสี่ยวจู คุณทำงานอะไรเหรอ

 

C:我是一名医生。
Wǒ shì yī míng yīshēng.
หว่อ ซื่อ อี้ หมิง อีเซิง
ฉันเป็นหมอน่ะ

 

B:哦,你在哪儿工作?
Ó, nǐ zài nǎ’er gōngzuò?
โอ้ หนี่ จ้าย หน่าร์ กง จั้ว
อืม แล้วทำงานที่ไหนคะ
C:我在清迈医院。你呢?
Wǒ zài qīng mài yīyuàn. Nǐ ne?
หว่อ จ้าย ชิงม่าย อีเยี่ยน. หนี่ เนอ
ฉันทำงานอยุ่ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ แล้วคุณล่ะ

 

B:我是一名教师。
Wǒ shì yī míng jiàoshī.
หว่อ ซื่อ อี้ หมิง เหล่าซือ
ฉันเป็นครูค่ะ

 

C:你教什么学科?
Nǐ jiào shénme xuékē?
หนี่ เจียว เสินเมอ เสียเคอ
คุณสอนวิชาอะไรเหรอ

 

B:我教英语。
Wǒ jiào yīngyǔ.
หว่อ เจียว อิง หยี
ฉันสอนภาษาอังกฤษ

 

C:在哪儿?
Zài nǎ’er?
จ้าย หน่าร์
ที่ไหนคะ

 

B:在曼谷的一所高中。
Zài màngǔ de yī suǒ gāozhōng.
จ้าย ม่านกู่ เตอ อี้ สั่ว เกาจง
โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในกรุงเทพ

 

C:很好。你多大了?
Hěn hǎo. Nǐ duōdàle?
เหินห่าว. หนี่ ตัวต้า
ค่ะ แล้วคุณอายุเท่าไหร่คะ

 

B:我25。
Wǒ 25.
หว่อ เอ้อสืออู่
ฉันอายุ25ปีค่ะ

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก