ใหญ่ ภาษาจีน

[ dà ต้า] ใหญ่

>>ตัวอย่างประโยค<<

1.爸爸的手很大。
Bàba de shǒu hěn dà.
ป้าป่า เตอ โส่ว เหิ่น ต้า
มือของพ่อใหญ่มาก

 

2.我要那个大大。
Wǒ yào nàgè dàdà.
หว่อ เย่า น่า เก้อ ต้าต้า
ฉันเอาอันใหญ่ๆ

 

3.我的脚比你的大。
Wǒ de jiǎo bǐ nǐ de dà.
หว่อ เตอ เจี่ยว ปี๋ หนี่ เตอ ต้า
เท้าของฉันใหญ่กว่าของเธอ

 

4.我没看过这么大的西瓜。
Wǒ méi kànguò zhème dà de xīguā.
หว่อ เหมย ค่านกั้ว เจ้อเมอ ต้า เตอ ซีกวา
ฉันไม่เคยเห็นแตงโมใหญ่อะไรอย่างนี้

 

5.这件衣服太大了。
Zhè jiàn yīfú tài dàle.
เจ้อ เจี้ยน อีฝู ไท่ ต้า เลอ
เสื้อผ้าตัวนี้ใหญ่เกินไป

 

6.你的家很大。
Nǐ de jiā hěn dà.
หนี่ เตอ เจีย เหิ่น ต้า
บ้านของคุณใหญ่มาก

 

7.你的鞋很大。
Nǐ de xié hěn dà.
หนี่ เตอ เสีย เหิ่น ต้า
รองเท้าของคุณใหญ่มาก

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก