เดือน: มิถุนายน 2015

เข้าเรียน ภาษาจีน

上课 [shàng kè ซ่างเค่อ] เข้าเรียน >>ตัวอย่างประโยค<< 1.你几点上课? Nǐ jǐ diǎn shàngkè? หนี จี๋ เตี่ยน ซ่างเค่อ เธอเข้าเรียนกี่โมง   2.我不想上课. Wǒ bùxiǎng shàngkè. หว่อ ปู้เสี่ยง ซ่าง เค่อ ฉันไม่อยากเข้าเรียน   3.我八点半上课. Wǒ bā diǎn bàn shàngkè. หว่อ ปา เตี่ยน ป้าน ซ่างเค่อ ฉันเข้าเรียนแปดโมงครึ่ง   4.今天老师不来 我就不上课了。 Jīntiān lǎoshī bù lái wǒ jiù bù shàngkèle จินเทียน เหล่าซือ ปู้ ไหล ฉันจิ้ว […]

➸ปุ่มแชร์

จังหวัดกําเเพงเพชร ภาษาจีน

甘烹碧府 [Gān pēng bì fǔ กานเพิงปี้ฝู่] กําเเพงเพชร >>ตัวอย่างประโยค<< 1.你是甘烹碧人是吗? Nǐ shì gān pēng bì rén shì ma? หนี่ ซื่อ กานเผิงปี้ เหริน ซื่อ มะ คุณเป็นคนกำแพงเพชรใช่ไหม   2.我不是甘烹碧人. Wǒ bùshì gān pēng bì rén หว่อ ปู้ซื่อ กานเผิงปี้ เหริน ฉันไม่ใช่คนกำแพงเพชร   3.我家在甘烹碧府. Wǒjiā zài gān pēng bì fǔ หว่อเจีย จ้าย กานเผิงปี้ ฝู่ บ้านฉันอยู่กำแพงเพชร   4.甘烹碧府有大学吗? Gān pēng bì […]

➸ปุ่มแชร์

เชียงราย ภาษาจีน

清萊府 [Qīng lái fǔ ชิงไหลฝู่] เชียงราย >>ตัวอย่างประโยค<< 1.清萊在泰国北部是吗? Qīng lái zài tàiguó běibù shì ma? ชิงไหล จ้าย ไท่กั๋ว เป๋ยปู้ ซื่อ มะ เชียงรายอยู่ทางภาคเหนือของไทยใช่ไหม   2.从清迈到清萊多远? Cóng qīng mài dào qīng lái duō yuǎn? ฉง ชิงม่าย เต้า ชิงไหล ตัว หย่วน จากเชียงใหม่ถึงเชียงรายไกลเท่าไหร่   3.我不是清萊人. Wǒ bùshì qīng lái rén. หว่อ ปู๋ ซื่อ ชิงไหลเหริน ฉันไม่ใช่คนเชียงราย   4.我爸爸在清萊工作. Wǒ bàba […]

➸ปุ่มแชร์

ขุด ภาษาจีน

挖 [wā วา] ขุด >>ตัวอย่างประโยค<< 1.那些人在田里挖水渠。 Nàxiē rén zài tián lǐ wā shuǐqú. น่าเวีย เหริน จ้าย เถียน หลี่ วา สุ่ย ฉี คนเหล่านั้นอยู่ในนากำลังขุดร่องน้ำ   2.他们在前院挖了一个大坑。 Tāmen zài qián yuàn wāle yīgè dà kēng. ทาเมิน จ้าย เฉียน เยี่ยน พา เลอ เก้อ ต้า เคิง พวกเขากำลังขุดร่องน้ำที่หน้าลาน   3.我们可以下去然后再挖个坑。 Wǒmen kěyǐ xiàqù ránhòu zài wā gè kēng. หว่อเมิน เขออี่ เซี่ย […]

➸ปุ่มแชร์

รอ ภาษาจีน

等 [děng เติ่ง] รอ >>ตัวอย่างประโยค<< 1.要等多久? Yào děng duōjiǔ? เย่า เติ่ง ตัว จิ่ว ต้องรออีกนานเท่าไหร่   2.请等一会儿。 Qǐng děng yīhuǐ’er. ฉิ่ง เติ่ง อี๋ ฮุ่ยร์ กรุณารอสักครู่นะคะ   3.我不能再等了。 Wǒ bùnéng zài děngle. หว่อ ปู้ หนิง จ้าย เติ่ง เลอ ฉันรออีกไม่ได้แล้ว   4.我在等六路车。 Wǒ zài děng liùlù chē. หว่อ จ้าย เติ่ง ลิ่ว ลู่ เชอ ฉันกำลังรอรถสายหก   5.我不会再等他了。 Wǒ bù […]

➸ปุ่มแชร์

กัด ภาษาจีน

咬 [yǎo เหย่า] กัด >>ตัวอย่างประโยค<< 1.他在咬我的脖子。 Tā zài yǎo wǒ de bózi. ทา จ้าย เหยา หว่อ เตอ โป๋จื่อ เขากำลังกัดคอฉัน   2.谁咬了我的苹果? Shuí yǎole wǒ de píngguǒ? เสย เหย่า เลอ หว่อ เตอ ผิงกั่ว ใครกัดแอปเปิ้ลของฉัน   3.她慢慢地咬着饼干。 Tā màn màn de yǎozhe bǐnggān. ทา ม่าน ม่าน เตอ เหย่าเจอะ ปิ่งกาน เขาค่อยๆกัดขนมคุ๊กกี้   4.他又咬了一口苹果。 Tā yòu yǎole yīkǒu píngguǒ. […]

➸ปุ่มแชร์

หั่น ภาษาจีน

切 [qiè เชี่ย] หั่น >>ตัวอย่างประโยค<< 1.他切了一块面包 。 Tā qiēle yīkuài miànbāo. ทา เชีย เลอ อี๋ไค่ว เมี่ยนเปา เขาหั่นขนมปังชิ้นหนึ่ง   2.你知道怎么切橙子吗? Nǐ zhīdào zěnme qiē chéngzi ma? หนี่ จือเต้า เจิ่นเมอ เชีย เฉิงจื่อ มะ คุณรู้ไหมหั่นส้มยังไง   3.请把火鸡肉切得薄一点。 Qǐng bǎ huǒ jīròu qiē dé báo yīdiǎn. ฉิ่ง ป๋า หั่วจี เชีย เตอ เป๋า อี้เตี่ยน กรุณาหั่นเนื้อไก่งวงบางหน่อยนะ   4.她切菜时切到了手指。 Tā qiē cài […]

➸ปุ่มแชร์

เล่น ภาษาจีน

玩 [wán หวาน] เล่น >>ตัวอย่างประโยค<< 1.球场可以玩。 Qiúchǎng kěyǐ wán. ฉิว ฉ่าง เขออี่ หวาน สนามบอลสามารถเล่นได้   2.我们玩游戏吧。 Wǒmen wán yóuxì ba หว่อ เมิน หวาน โหยว ซี่ มะ เราเล่นเกมกันเถอะ   3.希望你玩得愉快! Xīwàng nǐ wán dé yúkuài! ซีว่าง หนี่เมิน หวาน เตอ หยี ไค่ว หวังว่าเธอจะอย่างมีความสุข   4.在这儿玩不安全 Zài zhè’er wán bù ānquán จ้าย เจ้อ หวาน ปู้ อันฉวน เล่นที่นี่ไม่ปลอดภัย   […]

➸ปุ่มแชร์

คิด,อยาก ภาษาจีน

想 [xiǎng เสี่ยง] คิด,อยาก >>ตัวอย่างประโยค<< 1.让我想一想。 Ràng wǒ xiǎng yī xiǎng. ร่าง หวอ เสี่ยง อี๋ เซี่ย ให้ฉันคิดดูก่อน   2.我想知道 。 Wǒ xiǎng zhīdào. หวอ เสี่ยง จือ เต้า ฉันอยากรู้   3.我想回家。 Wǒ xiǎng huí jiā. หว่อ เสี่ยง หุย เจีย ฉันอยากกลับบ้าน   4.你怎么想? Nǐ zěnme xiǎng? หนี่ เจิ่น เมอ เสี่ยง คุณคิดยังไง   5.她不想要这个 Tā bùxiǎng yào zhège […]

➸ปุ่มแชร์

กระโดด,เต้น ภาษาจีน

跳 [tiào เที่ยว] กระโดด,เต้น >>ตัวอย่างประโยค<< 1.那猫跳了出来。 Nà māo tiàole chūlái. น่า เมา เที่ยว เลอ ชูไหล แมวตัวนั้นกระโดดออกมา   2.从楼上跳下去 Cóng lóu shàng tiào xiàqù ฉง โหลว ซ่าง เที่ยว เซี่ยไหล กระโดดจากชั้นบนลง   3.从床上跳下来 Cóng chuángshàng tiào xiàlái ฉง ฉวง ซ่าง เที่ยว เซี่ย ไหล กระโดดจากเตียงลงมา   4.你跳舞得真棒! Nǐ tiàowǔ dé zhēn bàng! หนี่ เที่ยวอู่ เตอ เจิน ป้าง คุณเต้นรำได้สุดยอดมาก […]

➸ปุ่มแชร์
Page 1 of 1712345...10...Last »
เรียนภาษาจีน ออนไล์ฟรี © 2015-2017 Frontier Theme