เดือน: กรกฎาคม 2016

ศัพท์จีนรูปภาพ ของใช้สำนักงาน

8ศัพท์จีน แม็กเย็บกระดาษ

ศัพท์จีนรูปภาพ ของใช้สำนักงาน 办公用品 [bàngōngyòngpǐn] ของใช้สำนักงาน ✿ดูเฉพาะคำศัพท์ตัวอักษรโดยไม่มีรูปภาพได้ที่นี่✿ 复印机 [fùyìnjī ฟู่อิ้นจี] เครื่องถ่ายเอกสาร 打印机 [dǎyìnjī ต่าอิ้นจี] เครื่องปริ้น 电脑 [diànnǎo เตี้ยนเหน่า] คอมพิวเตอร์ 传真机  [chuánzhēnji ฉวนเจินจี] แฟกซ์ 电话 [diànhuà เตี้ยนฮว่า] โทรศัพท์ 计算器 [jìsuàn qì จี้ซ่วนชี่ ] เครื่องคิดเลข 透明胶带 [tòumíng jiāodài โท่วหมิงเจียวไต้] เทปใส 订书机 [dìng shū jī ติ้งซูจี] แม็ก 订书针 [dìng shū zhēn ติ้งซูเจิน] ลูกแม็ก 文件柜 [wénjiàn guì เหวินเจี้ยนกุ้ย] ตู้เอกสาร 文件栏 [wénjiàn […]

➸ปุ่มแชร์

คำศัพท์ภาษาจีน โรงเรียน

thai shcool

คำศัพท์ภาษาจีน โรงเรียน (学校 โรงเรียน) รวมคำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับโรงเรียน 学校  [ xuéxiào เสียเซี่ยว] โรงเรียน 校长  [ xiào zhǎng เซี่ยวจ่าง] ครูใหญ่ 教师  [jiàoshī เจี้ยวซือ]  ครู 学生  [ xué shēng เสียเซิง] นักเรียน 同学  [ tóng xué ถงเสีย] เพื่อนนักเรียน 校服  [ xiào fú เสี้ยวฝู] ชุดนักเรียน 男生  [ nán shēng หนานเซิง] นักเรียนชาย 女生  [ nǚ shēng หนี่เซิง] นักเรียนหญิง 书包  [ shū bāo ซูเปา] กระเป๋านักเรียน […]

➸ปุ่มแชร์

ศัพท์จีนรูปภาพ เครื่องปรุงอาหาร

13พริกป่น ภาษาจีน

ศัพท์จีนรูปภาพ เครื่องปรุงอาหาร 调料[tiáoliào เถียวเลี่ยว] เครื่องปรุงรส ✿ดูเฉพาะคำศัพท์ตัวอักษรโดยไม่มีรูปภาพได้ที่นี่✿ 调料 [tiáoliào เถียวเลี่ยว] เครื่องปรุงรส 味精 [wèijīng เว่ยจิง] ผงชูรส 辣椒酱 [làjiāojiàng ล่าเจียวเจี้ยง] ซอสพริก 番茄酱 [fānqié jiàng ฟานเฉียเจี้ยง] ซอสมะเขือเทศ 酱油 [jiàngyóu เจี้ยงโหยว] ซีอิ้ว 胡椒粉 [hújiāofěn หูเจียวเฝิ่น] พริกไทยป่น 黑胡椒 [hēihújiāo เฮยหูเจียว] พริกไทยดำ 白糖 [báitáng ไป๋ถาง] น้ำตาลทราย 盐 [yán เหยียน] เกลือ 醋 [cù ชู่ ] น้ำส้มสายชู 鱼露 [yú lù หยีร์ลู่] น้ำปลา 虾酱 [xiā jiàng เซียเจี้ยง] […]

➸ปุ่มแชร์

ศัพท์จีนรูปภาพ ดอกไม้

14ดอกทานตะวัน ภาษาจีน

ศัพท์จีนรูปภาพ ดอกไม้ 花 [huā ฮวา] ดอกไม้ ✿ดูเฉพาะคำศัพท์ตัวอักษรโดยไม่มีรูปภาพได้ที่นี่✿ 茉莉花 [mòlìhuā โม่ลี่ฮวา] ดอกมะลิ   玫瑰花 [méiguīhuā เหมยกุ้ย ฮวา] ดอกกุหลาบ 莲花 [liánhuā เหลียนฮวา] ดอกบัว 兰花 [lánhuā หลันฮวา] ดอกกล้วยไม้ 菊花 [júhuā จวี๋ ฮวา] ดอกเบจมาศ 百日草 [bǎirìcǎo ไป๋รื่อเฉ่า] ดอกบานชื่น 万寿菊 [wànshòujú ว่านโซ่ว จวี๋] ดอกดาวเรือง 勒杜鹃 [lēidùjuān เลยตู้จวน] ดอกเฟื่องฟ้า 白兰花    [báilánhuā  ไป๋หลานฮวา] ดอกจำปี   黄兰 [huánglán หวงหลาน] ดอกจำปา 仙丹花 [xiāndānhuā […]

➸ปุ่มแชร์

คำศัพท์ภาษาจีน ครอบครัว

family

คำศัพท์ภาษาจีน ครอบครัว (家庭 ครอบครัว) รวมคำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัวภาษาจีน 家庭   [jiātíng เจียถิง]  ครอบครัว 爸爸   [bàba ป้าป่ะ]  พ่อ 妈妈   [māma มะม่ะ]  แม่ 父亲   [fùqīn ฟู่ชิน]  บิดา 母亲   [mǔqīn หมู่ชิน]  มารดา 父母   [fùmǔ ฟู่หมู่]  พ่อแม่ 姐姐   [jiějie เจี่ยเจีย]  พี่สาว 妹妹   [mèimei เม่ยเหม่ย]  น้องสาว 哥哥   [gēge เกอเกอะ]  พี่ชาย 弟弟   [dìdi ตี้ติ]  น้องชาย 兄弟姐妹 […]

➸ปุ่มแชร์

คำกริยาภาษาจีน ชุด2

2016-07-10_3-24-41

คำกริยาภาษาจีน ชุด2 动词 [dòngcí ต้งฉือ] คำกริยา รวมคำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวคำกริยา 想     [xiǎng เสี่ยง]    คิด 敲     [qiāo เชียน]    เคาะ 捉     [zhuō จัว]    จับ 排     [pái ไผ]    เรียง 抹     [mǒ โหม่ว]    เช็ค 扫     [sǎo เส่า]    กวาด 削     [xuē เซีย]    ปอก […]

➸ปุ่มแชร์

คำกริยาภาษาจีน ชุด1

2016-07-10_3-10-04

คำกริยาภาษาจีน   动词 [dòngcí ต้งฉือ] คำกริยา รวมคำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวคำกริยา (กดปุ่มสีดำเพื่อฟังเสียง) 说      [shuō ซัว]      พูด 写      [xiě เสี่ย]      เขียน 喝      [hē เฮอ]      ดื่ม 读      [dú ตู๋]      อ่าน 吃      [chī ชือ]      กิน 听      [tīng ทิง]      ฟัง 停   […]

➸ปุ่มแชร์

ศัพท์จีนรูปภาพ คำกริยา

ศัพท์จีน ฟัง

ศัพท์จีนรูปภาพ คำกริยา 动词 [dòngcí ต้งฉือ] คำกริยา ✿ดูเฉพาะคำศัพท์ตัวอักษรโดยไม่มีรูปภาพได้ที่นี่✿ 说 [shuō ซัว] พูด 写 [xiě เสี่ย] เขียน 喝 [hē เฮอ] ดื่ม 读 [dú ตู๋] อ่าน 吃 [chī ชือ] กิน 听 [tīng ทิง] ฟัง 停 [tíng ถิง] หยุด 脱 [tuō ทัว] ถอด 跑 [pǎo เผ่า] วิ่ง 穿 [chuān ชวน] สวม,ใส่ 走 [zǒu โจ่ว] เดิน 骑 [qí ฉี] ขี่ 画 […]

➸ปุ่มแชร์

เดือนในภาษาจีน

2016-07-08_16-13-14

เดือนในภาษาจีน เดือนในภาษาจีนนั้น ถือว่าจำได้ง่ายมาก เพราะถ้าเรานับเลขจีนได้เราก็จำได้แล้ว แค่เอาตัวเลขมาใว้หน้าคำว่า月    หากเราจะบอกจำนวนเดือนก็ให้เติมคำว่า个ตรงกลาง   一月   [yīyuè อีเยว่] เดือนมกราคม 二月   [èryuè เอ้อเยว่] เดือนกุมภาพันธ์ 三月   [sānyuè ซานเยว่] เดือนมีนาคม 四月   [sìyuè ซื่อเยว่] เดือนเมษายน 五月   [wǔyuè อู่เยว่] เดือนพฤษภาคม 六月   [liùyuè ลิ่วเยว่] เดือนมิถุนายน 七月   [qīyuè ชีเยว่] เดือนกรกฎาคม 八月   [bāyuè ปาเยว่] เดือนสิงหาคม 九月   [jiǔyuè จิ่วเยว่] เดือนกันยายน 十月   […]

➸ปุ่มแชร์

วันในภาษาจีน

2016-07-07_22-08-12

วันในภาษาจีน วันในภาษาจีน โดยจะใช้เลข 1-6 วางข้างหลัง 星期 ส่วนวันอาทิตย์จะใช้ 日 และ天 วางไว้ข้างหลัง (กดปุ่มสีดำเพื่อฟังเสียง)   星期一   [xīngqīyīซิงชีอี]  วันจันทร์ 星期二   [xīngqīèr ซิงชีเอ้อ ]  วันอังคาร 星期三   [xīngqīsān ซิงชีซาน]  วันพุธ 星期四   [xīngqīsì ซิงชีซื่อ]  วันพฤหัสบดี 星期五   [xīngqīwǔ ซิงชีอู่]  วันศุกร์ 星期六   [xīngqīliù ซิงชีลิ่ว]  วันเสาร์ 星期天   [xīngqītiān ซิงชีเทียน]  วันอาทิตย์ ++++++++❀❀❀❀++++++++++ 前天      [qiántiān เฉียนเทียน]  เมื่อวานซืน 昨天     […]

➸ปุ่มแชร์
Page 3 of 41234
เรียนภาษาจีน ออนไล์ฟรี © 2015-2017 Frontier Theme