กบเหลาดินสอ ภาษาจีน

卷笔刀 [ juǎn bǐ dāo จ๋วนปี่เตา] กบเหลาดินสอ

 

>>ตัวอย่างประโยค<<

 

1.你有卷笔刀吗?
Nǐ yǒu juǎn bǐ dāo ma?
หนี่ โหย่ว จ๋วนปี่เตา มะ
เธอมีกบเหลาดินสอไหม

 

2.我没有卷笔刀。
Wǒ méiyǒu juǎn bǐ dāo.
หว่อ เหมย โหย่ว จ๋วนปี่เตา
ฉันไม่มีกบเหลาดินสอ

 

3.借你的卷笔刀一下。
Jiè nǐ de juǎn bǐ dāo yīxià.
เจี้ย หนี่ เตอ จ๋วนปี่เตา อี๋ เซี่ย
ขอยืมกบเหลาดินสอเธอหน่อย

 

4.这个卷笔刀在哪里买?
Zhège juǎn bǐ dāo zài nǎlǐ mǎi?
เจ้อเก้อ จ๋วนปี่เตา จ้าย หนาหลี่ หม่าย
กบเหลาดินสออันนี้ซื้อที่ไหนเหรอ

 

5.卷笔刀坏了。
Juǎn bǐ dāo huàile.
จ๋วนปี่เตา ไฮว่ เลอ
กบเหล่ดินสอเสียแล้ว

 

6.卷笔刀在哪里?
Juǎn bǐ dāo zài nǎlǐ?
จ๋วนปี่เตา จ้าย หนาหลี่
กบเหลาดินสออยู่ที่ไหน

 

7.我们公司有卷笔刀几个?
Wǒmen gōngsī yǒu juǎn bǐ dāo jǐ gè?
หว่อเมิน กงซือ โหย่ว จ๋วนปี่เตา จี่เก้อ
บริษัทเรามีกบเหลาดินสอกี่อัน

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก