กรรไกร ภาษาจีน

剪刀 [jiǎndāo เจี่ยนเตา] กรรไกร

 

>>ตัวอย่างประโยค<<
1.你的剪刀很大.
Nǐ de jiǎndāo hěn dà.
หนี่ เตอ เจี่ยนเตา เหิ่น ต้า
กรรไกรของเธอใหญ่มาก

 

2.你有剪刀吗?
Nǐ yǒu jiǎndāo ma?
หนี โหย่ว เจี่ยน เตา มะ
คุณมีกรรไกรไหม

 

3.我没有剪刀。
Wǒ méiyǒu jiǎndāo.
หว่อ เหมย โหย่ว เจี่ยนเตา
ฉันไม่มีกรรไกร

 

4.我借你的剪刀一下。
Wǒ jiè nǐ de jiǎndāo yīxià.
หว่อ เจี้ย หนี่ เตอ เจี่ยนเตา อี๋เซี่ย
ฉันขอยืมกรรไกรเธอหน่อย

 

5.剪刀不在我这里。
Jiǎndāo bùzài wǒ zhèlǐ.
เจี่ยนเตา ปู้จ้าย หว่อ เจ้อหลี่
กรรไกรไม่ได้อยู่กับฉันตรงนี้

 

6.剪刀在哪里?
Jiǎndāo zài nǎlǐ.
เจี่ยนเตา จ้าย หนาหลี่
กรรไกรอยู่ตรงไหน

 

7.我找不到剪刀。
Wǒ zhǎo bù dào jiǎndāo
หว่อ เจ่า ปู้ เต้า เจี่ยนเตา
ฉันหากรรไกรไม่เจอ

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก