กล้วยหอม ภาษาจีน

香蕉 [xiāngjiāo เซียงเจียว] กล้วยหอม

>>ตัวอย่างประโยค<<

1.我爸爸很喜欢吃香蕉.
Wǒ bàba hěn xǐhuan chī xiāngjiāo.
หว่อ ป้าปา เหิน สี่ ฮวน ชรือ เซียงเจียว
พ่อของฉันชอบกินกล้วหอมมาก

 

2.日本的香蕉很贵.
Rìběn de xiāngjiāo hěn guì.
รื่อเปิ่น เตอเซียงเจียว เหิ่น กุ้ย
ที่ญี่ปุ่นกล้วยแพงมาก

 

3.日本没有香蕉.
Rìběn méiyǒu xiāngjiāo.
รื่อเปิ่น เหมย โหย่ว เซียง
ญี่ปุ่นไม่มีกล้วยหอม

 

4.你喜欢吃香蕉吗?
Nǐ xǐhuan chī xiāngjiāo ma?
หนี สี่ฮวน ชรือ เซียงเจียวมะ
คุณชอบกินกล้วยหอมไหม

 

5.在泰国香蕉很便宜.
Zài tàiguó xiāngjiāo hěn piányi
จ้าย ไท่กั๋ว เซียงเจียว เหิ่น เผียนอี้
ที่ประเทศไทยกล้วยถูกมาก

 

6.香蕉比芭蕉大.
Xiāngjiāo bǐ bājiāo dà
เซียงเจียว ปี่ ปาเจียว ต้า
กล้วหอมใหญ่กว่ากล้วยน้ำหว้า

 

7.你家有香蕉吗?
Nǐ jiā yǒu xiāngjiāo ma?
หนี่ เจีย โหย่ว เซียงเจียว มะ
บ้านคุณมีกล้วยหอมไหม

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก