กอล์ฟ ภาษาจีน

高尔夫球 [gāoěrfūqiú เกาเอ่อฟูฉิว] กอล์ฟ

>>ตัวอย่างประโยค<<

1.你会打高尔夫球吗?
Nǐ huì dǎ gāo’ěrfū qiú ma?
หนี่ ฮุ่ย ต่า เกาเอ่อฟูฉิว มะ
คุณตีกอล์ฟเป็นไหม

 

2.我不会打高尔夫球.
Wǒ bù huì dǎ gāo’ěrfū qiú .
หว่อ ปู๋ ฮุ่ย ต่า เกา เอ่อฟู ฉิว
ฉันตีกอล์ฟไม่เป็น

 

3.打高尔夫球 怎么打?
Dǎ gāo’ěrfū qiú zěnme dǎ?
ต่า เกา เอ่อ ฟู ฉิว เจิ่นเมอ ต่า
ตีกอล์ฟเนี่ย ตียังไงเหรอ

 

4.今天我们去打高尔夫球吧.
Jīntiān wǒmen qù dǎ gāo’ěrfū qiú ba.
จินเทียน หว่อเมิน ชวี่ ต่า เกาเอ่อฟูฉิว ปา
วันนี้เราไปตีกอล์ฟกันนะ

 

5.我跟爸爸打高尔夫球.
Wǒ gēn bàba dǎ gāo’ěrfū qiú.
หว่อ เกิน ป้าปา ต่า เกาเอ่อฟูฉิว
ฉันไปตีกอล์ฟกับพ่อ

 

6.我想 学打高尔夫球.
Wǒ xiǎng xué dǎ gāo’ěrfū qiú.
หวอ เสี่ยง เสีย ต่า เกาเอ่อฟูฉิว
ฉันอยากเรียนตีกอล์ฟ

 

7.这里哪里有高尔夫球场.
Zhèlǐ nǎ lǐ yǒu gāo’ěrfū qiú chǎng.
เจ้อหลี่ หนาหลี โหย่ว เกาเอ่อฟูฉิว ฉ่าง
ที่ไหนมีสนามกอล์ฟ

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก