กะปิ ภาษาจีน

虾酱 [xiā jiàng เซียเจี้ยง] กะปิ

>>ตัวอย่างประโยค<<

1.泰国人很喜欢吃虾酱.
Tàiguó rén hěn xǐhuan chī xiā jiàng.
ไท่กั๋ว เหริน เหิน สี่ฮวน ชรือ เซียเจี้ยง
คนไทยชอบกินกะปิมาก

 

2.你喜欢吃虾酱吗?.
Nǐ xǐhuan chī xiā jiàng ma.
หนี สี่ฮวน ชรือ เวียเจี้ยง มะ
คุณชอบกินกะปิไหม

 

3.我不喜欢吃虾酱.
Wǒ bù xǐhuan chī xiā jiàng.
หว่อ ปู้ สี่ฮวน ชรือ เซียเจี้ยง
ฉันไม่ชอบกินกะปิ

 

4.中国有虾酱吗?
Zhōngguó yǒu xiā jiàng ma?
จงกั๋ว โหย่ว เซียเจี้ยง มะ
ที่จีนมีกะปิไหม

 

5.中国没有虾酱.
Zhōngguó méiyǒu xiā jiàng.
จงกั๋ว เหมยโหย่ว เซียเจี้ยง
ที่จีนไม่มีกะปิ

 

6.虾酱贵吗?
Xiā jiàng guì ma?
เซียเจี้ยง กุ้ย มะ
กะปิแพงไหม

 

7.泰国的下降很好吃.
Tàiguó de xiājiàng hěn hào chī.
ไท่กั๋ว เตอ เซียเจี้ยง เหิน ห่าว ชรือ
กะปิเมืองไทยอร่อยมาก

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก