กังวล ภาษาจีน

      กังวล担心

 

你怎么了 ?
Nǐ zěnme le
หนี่ เจิ่น เมอ เลอ
คุณเป็นอะไรหรือ

 

发生了 什么 事 ?
fā shēng le shénme shì?
ฟาเซิง เลอ เสินเมอ ซื่อ
เกิดอะไรขึ้น

 

我很担心呀 。
wǒ hěn dānxīn ya
หว่อ เหิ่น ตานซิน ยา
ฉันกังวลมาก

 

我不 放心 。
wǒ bù fàngxīn.
หว่อ ปู๋ ฟ่างซิน
ฉันไม่วางใจเลย

 

我不确定他会不会来 ?
wǒ bù quèdìng tā huì bù huì lái?
หว่อ ปู๋ เชี่ยติ้ง ทา ฮุ่ย ปู๋ ฮุ่ย ไหล
ฉันไม่แน่ใจว่าเขาจะมาค่ะ

 

你在担心什么?
nǐ zài dānxīn shénme?
หนี่ จ้าย ตานซิน เสินเมอ
คุณกังวลอะไรอยู่ครับ

 

他是个靠得住的人吗?
tā shìgè kàodézhù de rén ma?
หนี่ ซื้อ เก้อ เค่า เตอจู้ เตอ เหริน มะ
เขาเป็นคนที่ไว้วางใจได้หรือเปล่า

 

我不知道要怎么做才好 ?
wǒ bù zhīdào yào zěnme zuò cái hǎo?่
หว่อ ปู้ จือเต้า เย่า เจิ่นเมอ จั้ว ฉาย ห่าว
ผมไม่รู้จะทำอย่างไรดีครับ

 

我怕时间不够。
wǒ pà shíjiān bùgòu.
หว่อ พ่า สือเจียน ปู้โก้ว
ผมกลัวว่าเวลาไม่พอครับ

 

我害怕来不及。
wǒ hàipà láibují.
หว่อ ไห้พ่า ไหล ปู้ จี๋
ฉันกลัวว่าจะไปไม่ทัน

 

你遇到什么问题了吗?
nǐ yù dào shénme wèntíle ma?
หนี่ ยวี่ เต้า เสินเมอ เวิ่นถี มะ
คุณพบปัญหาอะไรหรือคะ

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก