การขอร้อง ภาษาจีน

      การขอร้อง请求

 

能给我看一下吗?
Néng gěi wǒ kàn yīxià ma?
เหนิง เก๋ย หว่อ ค่าน อี๋เซี่ย มะ
ขอดูหน่อยได้ไหมครับ

 

能借我一下你的手机吗?
néng jiè wǒ yīxià nǐ de shǒujī ma?
เหนิง เจี้ย หว่อ อี๋เซี่ย หนี่ เตอ โส่วจี มะ
ขอยืมมือถือหน่อยได้ไหม

 

能给我你的名片吗?
néng gěi wǒ nǐ de míngpiàn ma?
เหนิง เก๋ย หว่อ หนี่ เตอ มหิงเพี่ยน มะ
ขอนามบัตรของคุณได้ไหมคะ

 

请关闭手机铃声。
qǐng guānbì shǒujī língshēng.
ฉิ่ง กวนปี้ โส่วจี หลิงเซิง
กรุณาปิดเสียงมือถือด้วยครับ

 

请出示你的护照。
qǐng chūshì nǐ de hùzhào.
ฉิ่ง ชูซื่อ หนี่ เตอ หู้เจ้า
ขอหนังสือเดินทางหน่อยครับ

 

我想请两天病假。
wǒ xiǎng qǐng liǎng tiān bìngjià
หวอ เสี่ยง ฉิง เหลี่ยง เทียน ปิ้งเจี้ย
ผมอยากลาป่วยสักสองวัน

 

我能在这里抽烟吗?
wǒ néng zài zhèlǐ chōuyān ma?
หว่อ เหนิง จ้าย เจ้อหลี่ โชวเยียน มะ
ผมขอสูบบุหรี่ที่นี่ได้ไหมครับ

 

能给我那里的电话号码吗?
néng gěi wǒ nǎlǐ de diànhuà hàomǎ ma?
เหนิง เก๋ย หว่อ น่าหลี่ เตอ เตี้ยนฮว่า ห้าว หม่า มะ
ผมขอเบอร์โทรศัพท์ที่นั่นไดไหมครับ

 

能帮我换一个新的可以吗?
néng bāng wǒ huàn yīgè xīn de kěyǐ ma?
หว่อ ปาง หว่อ ฮ่วน อี๋เก้อ ซิน เตอ เขออี่ ะม
ขอปลี่ยนอันใหม่ได้ไหมครับ

 

我想申请中国签证。
wǒ xiǎng shēnqǐng zhōngguó qiānzhèng.
หวอ เสี่ยง เซินฉิ่ง จงกั๋ว เซียนเจิ้ง
ฉันอยากยื่นขอวีซ่าจีน

 

请你帮我一下好吗?
qǐng nǐ bāng wǒ yīxià hǎo ma?
ฉิง หนี่ ปาง หว่อ อี๋เวี่ย ห่าว มะ
คุณช่วยผมหน่อยได้ไหมครับ

 

能帮我拿一下箱子吗?
néng bāng wǒ ná yīxià xiāngzi ma?
เหนิง ปาง หวอ หน่า อี๋เซี่ย เซียงจือ มะ
ช่วยฉันถือกระเป๋าหน่อยได้ไหมคะ

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก