การตำหนิ ภาษาจีน

            การตำหนิ责备

 

这都是你的错 。
Zhè dōu shì nǐ de cuò.
เจ้อ โตว ซื่อ หนี่ เตอ ชั่ว
นี่เป็นความผิดของคุณทั้งหมด

 

你怎么能这么做?
nǐ zěnme néng zhème zuò?
หนี เจิ่นเมอ เหนิง เจ้อเมอ จั้ว
คุณทำอย่างนี้ได้ยังไง

 

你搞得我很麻烦。
nǐ gǎo dé wǒ hěn máfan.
หนี เก่า เต๋อ หว่อ เหิ่น หมาฝ่าน
คุณทำให้ฉันลำบาก

 

你没有责任感的吗?
nǐ méiyǒu zérèngǎn de ma?
หนี่ เหมยโหย่ว เจ๋อเริ่นก่าน เตอ มะ
คุณไม่มีความรับผิดชอบหรือ

 

我真是不能放心你。
wǒ zhēnshi bùnéng fàngxīn nǐ
หว่อ เจินซื่อ ปู้เหนิง ฟางซิน หนี่
ฉันไว้ใจคุณไม่ได้จริงๆ

 

我会成这样多是因为你。
wǒ zhēnshi bùnéng fàngxīn nǐ
หว่อ ฮุ่ยเฉิง เจ้อย่าง ตัว ซื่อ อิงเว่ย หนี่
ที่ฉันเป็นอย่างนี้ก็เพราะคุณ

 

你这么做肯定不对。
nǐ zhème zuò kěndìng bùduì.
หนี่ เจ้อเมอ จั้ว เขิ่นติ้ง ปู๋ตุ้ย
คุณทำอย่างนี้มันไม่ถูกอยู่แล้ว

 

你做了很多次了,这么还出错。
nǐ zuòle hěnduō cìle, zhème hái chūcuò
หนี่ จั้วเลอ เหิน ตัว ชื่อ,เจ้อเมอ ไห ชู ชั่ว
คุรทำตั้งหลายครั้งแล้วผิดได้ยังไง

 

你怎么不注意点?
nǐ zěnme bù zhùyì diǎn?
หนี เจิ่นเมอ ปู๋ จู้อี้ เตี่ยน
ทำไมคุณไม่ระวังหน่อย

 

我在也受不了你了。
wǒ zài yě shòu bùliǎo nǐle
หว่อ จ้าย เหย่ โซ่ว ปู้ เหลียว หนี่ เลอ
ฉันทนคุณอีกไม่ได้แล้ว

 

让我怎么跟你合作呀。
ràng wǒ zěnme gēn nǐ hézuò ya
ร่าง หวอ เจิ่นเมอ เกิน หนี่ เหอจั้ว ยา
จะให้ผมร่วมมือกับคุณได้ไง

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก