การเมือง ภาษาจีน

คำศัพท์ภาษาจีน การเมือง

政治 [zhèngzhì เจิ้งจื่อ] การเมือง

รวมคำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับการเมือง

politics2

宪法   [xiànfǎ เซี่ยนฝ่า] รัฐธรรมนูญ

法律   [fǎlǜ ฝ่า ลวี่] กฎหมาย

刑法   [xíngfǎ สิงฝ่า] กฎหมายอาญา

民法   [mínfǎ หมินฝ่า] กฎหมายแพ่ง

商法   [shāngfǎ ซางฝ่า] กฎหมายพาณิชย์

劳动法   [láodòngfǎ เหลาต้งฝ่า] กฎหมายแรงงาน

戒严令   [jièyánlìng เจี้ยเหยียนลิ่ง] กฎอัยการศึก

法院    [fǎyuàn ฝ่าย่วน] ศาล

刑事法庭   [xíngshìfǎtíng สิงซื่อฝ่าถิง] ศาลอาญา

最高法院   [zuìgāofǎyuàn จุ้ยเกาฝ่าเยี่ยน] ศาลฎีกา

行政法院   [xíngzhèngfǎyuàn สิงเจิ้งฝ่าเยี่ยน] ศาลปกครอง

民事法庭   [mínshìfǎtíng หมินซื่อฝ่าถิง] ศาลแพ่ง

劳工法院   [láogōngfǎyuàn เหลาต้งฝ่าเยี่ยน] ศาลแรงงาน

法官    [fǎguān ฝ่ากวาน] ผู้พิพากษา

公诉人   [gōngsùrén กงซู่เหริน] อัยการ

法院令状   [fǎyuàn lìngzhuàng ฝ่าเยี่ยนลิ่งจ้วง] หมายศาล

搜查证   [sōucházhèng โซวฉาเจิ้ง] หมายค้น

逮捕证   [dàibǔzhèng ไต้ปู่เจิ้ง] หมายจับ

法院令状  [fǎyuàn lìngzhuàng ฝ่าเยี่ยนลิ่งจ้วง] หมายศาล

判决    [pànjué พ่านเจี๋ย] คำตัดสิน 

律师    [lǜshī ลวี่ ซือ] ทนายความ

报案    [bào’àn เป้าอ้าน] แจ้งความ

告状    [gàozhuàng เก้าจ้วง] ฟ้องร้อง

诉讼    [sùsòng ซู่ซ่ง] ดำเนินคดี

上诉    shàngsù ซ่านซู่] ยื่นอุทธรณ์

罪状    [zuìzhuàng จุ้ยจ้วง] ข้อกล่าวหา

原告    [yuángào เหยียนเก้า] โจทก์

被告    [bèigào เป้ยเก้า] จำเลย

判词    [pàncí พ่านฉือ] คำพิพากษา

证人    [zhèngrén เจิ้งเหริน] พยาน

证据    [zhèngjù เจิ้ง จวี่] หลักฐาน

保释    [bǎoshì เป่าซื่อ] ประกันตัว

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก