การเห็นด้วย ภาษาจีน ชุดที่2

         เห็นด้วย同意

 

你同意吗?
Nǐ tóngyì ma?
หนี่ ถงอี้ มะ
คุณเห็นด้วยไหม

 

有谁不同意吗?
yǒu shuí bù tóngyì ma?
โหย่ว เสย ปู้ถงอี้ มะ
มีใครไม่เห็นด้วยไหม

 

我同意。
wǒ tóngyì.
หว่อ ถงอี้
ฉันเห็นด้วย

 

我同意你的看法。
wǒ tóngyì nǐ de kànfǎ.
หว่อ ถงอี้ หนี่ เตอ ค่านฝ่า
ฉันเห็นด้วยกับความคิดของคุณ

 

我同意这个方法。
wǒ tóngyì zhègè fāngfǎ.
หว่อ ถงอี้ เจ้อเก้อ ฟางฝ่า
ฉันเห็นด้วยกับวิธีนี้

 

我认为你说对的。
wǒ rènwéi nǐ shuō duì de.
หว่อ เริ่นเหวย หนี่ ซัว ตุ้ย เตอ
ผมว่าคุณพูดถูกนะ

 

我同意你所说的。
wǒ tóngyì nǐ suǒ shuō de.
หว่อ ถงอี้ หนี สั่ว ซัว เตอ
ฉันเห็นด้วยกับที่คุณพูดค่ะ

 

就决定这么做了。
jiù juédìng zhème zuòle.
จิ้ว เจี๋ยติ้ง เจ้อ เมอ จั้ว เลอ
ตกลงทำอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับ

 

这个方法最好.
zhè gè fāngfǎ zuì hǎo
เจ้อเก้อ ฟางฝ่า จุ้ย ห่าว
วิธีนี้ดีที่สุดครับ

 

我也这样想。
wǒ yě zhèyàng xiǎng.
หว่อ เหย่ เจ้อ ย่าง เสี่ยง
ฉันก็คิดอย่างนี้ค่ะ

 

我肯定同意。
wǒ kěndìng tóngyì.
หวอ เคิ่นติ้ง ถงอี้
ผมเห็นด้วยแน่นอนครับ

 

那我们按这个方法做.
nà wǒmen àn zhègè fāngfǎ zuò
น่า หว่อเมิน อ้าน เจ้อเก้อ ฟางฝ่า จั้ว
งั้นเราก็ทำตามวิธีนี้ครับ

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก