การไม่เห็นด้วย ภาษาจีน

        การไม่เห็นด้วย反对

 

你不同意吗?
Nǐ bù tóngyì ma?
หนี่ ปู้ ถงอี้ มะ
คุรไม่เห็นด้วยหรือคะ

 

我认为不对。
wǒ rènwéi bùduì.
หว่อ เริ่น เหวย ปู๋ตุ้ย
ฉันคิดว่าไม่ถูกค่ะ

 

我不同意 。
wǒ bù tóngyì.
หว่อ ปู้ ถงอี้
ฉันไม่เห็นด้วยค่ะ

 

我认为这个方法没有用。
wǒ rènwéi zhègè fāngfǎ méiyǒu yòng.
หว่อ เริ่น เหวย เจ้อเก้อ ฟางฝ่า เหมยโหย่ว โย่ง
ฉันคิดว่าวิธีนี้ไม่มีประโยชน์ค่ะ

 

我不赞成你的看法。
wǒ bù zànchéng nǐ de kànfǎ.
หว่อ ปู๋ จ้านเฉิง หนี่ เตอ ค่านฝ่า
ฉันไม่เห็นด้วยกับคุณ

 

我不赞成这种做法。
wǒ bù zànchéng zhè zhǒng zuòfǎ.
หว่อ ปู๋ จ้านเฉิง เจ้อ จ่งจั้วฝ่า
ฉันไม่เห็นด้วยกับการกระทำด้วยวิธีนี้

 

这么做不行。
zhème zuò bùxíng.
เจ้อ เมอ จั้ว ปู้ สิง
ทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับ

 

我不让你这么做。
wǒ bù ràng nǐ zhème zuò.
หว่อ ปู๋ ร่าง หนี่ เจ้อเมอ จั้ว
ฉันไม่ให้คุณทำแบบนี้

 

我们的想法完全相反.
wǒmen de xiǎngfǎ wánquán xiāngfǎn
หว่อเมิน เตอ เสียงฝ่า หวานฉวน เซียงฝ่าน
ความคิดเห็นของเราตรงกันข้ามกันค่ะ

 

我永远也不同意。
wǒ yǒngyuǎn yě bù tóngyì.
หว่อ สุยเหยียน เหย่ ปู้ ถงอี้
ฉันไม่มีวันที่จะเห็นด้วย

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก