ตอนนี้กี่โมงแล้ว ภาษาจีน

ตอนนี้กี่โมงแล้ว现在几点了?

 

>>ตัวอย่างประโยค<<

-现在几点了?
Xiànzài jǐ diǎnle?
เซี่ยน จ้าย จี๋ เตี่ยน เลอ
ตอนนี้กี่โมงแล้ว

 

-现在九点三十分钟.
Xiànzài jiǔ diǎn sānshí fēnzhōng.
เซี่ยนจ้าย จิ๋ว เตี่ยน ซาน สือ เฟิน จง
ตอนนี้เก้าโมงสามสิบนาที

 

-我也不知道.
Wǒ yě bù zhīdào.
หว่อ เหย่ ปู้ จือ เต้า
ฉันก็ไม่รู้นะ

 

 

>>ตัวอย่างบทสนทนา<<

A:现在几点了?
Xiànzài jǐ diǎnle?
เซี่ยนจ้าย จี๋เตี่ยน เลอ
ตอนนี้กี่โมงแล้ว

 

B:现在九点了.
Xiànzài jiǔ diǎnle.
เซี่ยนจ้าย จิ๋ว เตี่ยน เลอ
ตอนนี้เก้าโมงแล้ว

 

A:什么, 九点了。
Shenme, jiǔ diǎnle
เสิน เมอ จิ๋ว เตี่ยน เลอ
อะไรนะ เก้าโมงแล้ว

 

B:九点了。
Jiǔ diǎnle
จิ๋ว เตี่ยน เลอ
เก้าโมงแล้ว

 

A:快点 快点 我们不及了。
Kuài diǎn kuài diǎn wǒmen bùjíle
ไคว่ เตี่ยน ไค่วเตี่ยน หว่อเมิน ปู้ จี๋ เลอ
เร็วหน่อย เร็วหน่อย เราไม่ทันแล้ว

 

B:那我们跑吧.
Nà wǒmen pǎo ba.
น่า หว่อ เมิน เผ่า ปา
งั้น เราวิ่งกันเถอะ

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก