ของขวัญวันเกิด ภาษาจีน

ของขวัญวันเกิด生日礼物

 

A:我姐姐要过生日了,我送她什么礼物好呢?
Wǒ jiějiě yào guò shēngrì le, wǒ sòng tā shénme lǐwù hǎo ne?
หว่อ เจี่ยเจีย เหย้า กั้ว เซิงรื่อ เลอ หว่อ ซ่ง ทา เสินเมอ หลี่อู้ ห่าวมา
พี่สาวของฉันจะฉลองวันเกิดแล้ว ฉันจะเอาของขวัญอะไรให้เขาดีนะ

 

B:你姐姐喜欢听音乐吗?
Nǐ jiějiě xǐhuān tīng yīnyuè mɑ?
หนี่ เจี่ยเจีย สี่ฮวน ทิง อินเยวี่ย มา
พี่สาวเธอชอบฟังเพลงไหม

 

A:喜欢。
Xǐhuān.
สี่ฮวน
ชอบ

 

B:她喜欢古典音乐还是流行音乐?
Tā xǐhuān gǔdiǎn yīn yuè háishì liúxíng yīnyuè ?
ทา สี่ฮวน กู๋เตี่ยน อิน เยวี่ย ไห ซื่อ หลิวสิง อินเยวี่ย
เขาชอบฟังเพลง คลาสสิค หรือ เพลงป๊อปล่ะ

 

A:都喜欢。不过我觉得她更喜欢古典音乐。
Dōu xǐhuān. Bùguò wǒ juédé tā gèng xǐhuān gǔdiǎn yīnyuè .
โตว สี่ฮวน ปู๋กั้ว หว่อ เจี๋ยเตอ ทา เกิ่ง สี่ฮวน กู่ เตี่ยน อินเยวี่ย
ชอบหมดเลย แต่ฉันรู้สึกว่าเขาชอบฟังเพลงคลาสสิคมากกว่า

 

B:那就送她一套音乐光盘吧,古典音乐的。
Nà jiù sòng tā yītào yīnyuè guāngpán bā, gǔdiǎn yīnyuè de.
น่า จิ้ว ซ่ง ทา อี๋เท่าอินเยวี่ย กวานผาน ปา .กู๋เตี่ยน อินเยวี่ย เตอ
งั้นก็ส่งซีดีเพลงให้เขาซักหนึ่งชุดซิ เพลงคลาสสิคน่ะ

 

A:嗯,好主意。她一定会喜欢。
Ng, hǎo zhǔyì. Tā yīdìng huì xǐhuān.
เอิ่ง ห่าว จู่อี้ ทาอี๋ติ้งฮุ่ย สี่ฮวน
อืม ความคิดดี เขาต้องชอบแน่ๆ

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก