ของใช้สำนักงาน ภาษาจีน

คำศัพท์ภาษาจีนของใช้สำนักงาน

办公用品 [bàngōng yòngpǐn] ของใช้สำนักงาน

รวมคำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับของใช้สำนักงาน

office supply

复印机   [fùyìnjī ฟู่อิ้นจี] เครื่องถ่ายเอกสาร

打印机   [dǎyìnjī ต่าอิ้นจี] เครื่องปริ้น

笔记本   [bǐjìběn ปี่จี้เปิ่น] คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค

电脑      [diànnǎo เตี้ยนเหน่า] คอมพิวเตอร์

传真      [chuánzhēn ฉวนเจิน] แฟกซ์

电话      [diànhuà เตี้ยนฮว่า] โทรศัพท์

计算器   [jìsuàn qì จี้ซ่วนชี่] เครื่องคิดเลข

透明胶带  [tòumíng jiāodài โท่วหมิงเจียวไต้] เทปใส

自动铅笔  [zìdòng qiānbǐ จื้อต้งเชียนปี่] ดินสอกด

         [bǐ ปี่] ปากกา

订书机   [dìng shū jī ติ้งซูจี] แม็ก

订书针   [dìng shū zhēn ติ้งซูเจิน] ลูกแม็ก

文件栏   [wénjiàn lán เหวินเจี้ยนหลาน] กล่องตัดใส่เอกสาร

文件盘   [wénjiàn pán เหวินเจี้ยนผาน] ชั้น,ลังใส่เอกสาร

文件柜   [wénjiàn guì เหวินเจี้ยนกุ้ย] ตู้เอกสาร

打孔机   [dǎ kǒng jī ต๋าโข่งจี] ตัวเจาะรู

圆珠笔   [yuánzhūbǐ หยวนจูปี่] ปากกาลูกลื่น

水笔       [shuǐbǐ สุยปี่] ปากกาหมึกซึม

记号笔   [jìhào bǐ จี้ฮ้าวปี่] ปากกาไวท์บอร์ด

铅笔       [qiānbǐ เชียนปี่] ดินสอ

荧光笔   [yíngguāng bǐ หยิงกวางปี่] ปากกาเน้นข้อความ

液体胶   [yètǐ jiāo เย่ถี่เจียว] กาวน้ำ

固体胶   [gùtǐ jiāo กู๋ถี่เจียว] กาวแท่ง

长尾夹   [chángwěi jiā ฉางเหว่ยเจีย] คลิปหนีบกระดาษ

卷笔刀   [Juǎn bǐ dāo จ๋วนปี่เตา] กบเหลาดินสอ

信封      [xìnfēng ซิ่นเฟิง] ซองจดหมาย

剪刀      [jiǎndāo เจี่ยนเตา] กรรไกร

美刀      [měi dāo เหม่ยเตา] มีดคัตเตอร์

尺子      [chǐzi ฉื่อจือ] ไม้บรรทัด

回形针   [huíxíngzhēn หุยสิงเจิน] ลวดเสียบกระดาษ

文件夹   [wénjiàn jiā เหวินเจี้ยนเจีย] แฟ้มเอกสาร

文件袋   [wénjiàn dài เหวินเจี้ยนไต้] ซองใส่เอกสาร

档案夹   [dǎng’àn jiā ต่างอ้านเจีย] แฟ้มห่วง

日历      [rìlì รื่อลี่] ปฏิทิน

涂改液   [túgǎi yè ถูก่ายเย่] น้ำยาลบคำผิด

装订机   [zhuāngdìng jī จวงติ้งจี]  เครื่องเข้าเล่มสันห่วง

塑封机   [sùfēng jī ซู่เฟิงจี] เครื่องเคลือบ

装订夹   [zhuāngdìng jiā จวงติ้งเจีย] ลิ้นแฟ้ม

切割垫   [qiēgē diàn เชียเกอเตี้ยน] แผ่นรองตัดกระดาษ

证件卡   [zhèngjiàn kǎ เจิ้งเจี้ยนข่า] บัตรพนักงาน

白板      [báibǎn ไป๋ป่าน] ไวท์บอร์ด

双面胶   [shuāng miàn jiāo ซวงเมี้ยนเจียว] เทปกาวสองหน้า

ฟังเสียงคลิปคำศัพท์ ของใช้สำนักงาน

.

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก