ขุด ภาษาจีน

[wā วา] ขุด

>>ตัวอย่างประโยค<<

1.那些人在田里挖水渠。
Nàxiē rén zài tián lǐ wā shuǐqú.
น่าเวีย เหริน จ้าย เถียน หลี่ วา สุ่ย ฉี
คนเหล่านั้นอยู่ในนากำลังขุดร่องน้ำ

 

2.他们在前院挖了一个大坑。
Tāmen zài qián yuàn wāle yīgè dà kēng.
ทาเมิน จ้าย เฉียน เยี่ยน พา เลอ เก้อ ต้า เคิง
พวกเขากำลังขุดร่องน้ำที่หน้าลาน

 

3.我们可以下去然后再挖个坑。
Wǒmen kěyǐ xiàqù ránhòu zài wā gè kēng.
หว่อเมิน เขออี่ เซี่ย ชวี่ หรานโฮ่ว จ้าย วา เก้อ เคิง
พวกเราสามารถลงไปก่อน จากนั้นค่อยขุดหลุมกัน

 

4.这个洞已被挖了五十英尺深。
Zhège dòng yǐ bèi wāle wǔshí yīngchǐ shēn.
เจ้อเก้อ ต้ง อี่ เป้ย วาเลอ อู่สือ อิงฉื่อ เซิน
หลุมนี้ถูกขุดลึกแล้วห้าสิบนิ้ว

 

5.我打算在院子里挖一口渗井。
Wǒ dǎsuàn zài yuànzi lǐ wā yīkǒu shèn jǐng.
หวอ ต่าซ่วน จ้าย เยี่ยนจื่อ วา อี้โข่ว เซิน จิ่ง
ฉันคิดจะขุดบ่อที่ลานดินหนึ่งบ่อ

 

6.如果你能在那里挖个洞就好了。
Rúguǒ nǐ néng zài nàlǐ wā gè dòng jiù hǎole.
หรูกั๋ว หนี่ เหนิง จ้าย น่าหลี่ วา เก้อ ต้ง จิ้ว ห่าว เลอ
ถ้าเธอสามารถขุดหลุมที่นั่นได้ก็ดีแล้ว

 

7.他把土壤挖出来
Tā bǎ tǔrǎng wā chūlái
ทา ป๋า ถูหร่าง วา ชู ไหล
เขาเอาดินขุดออกมา

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก