คนขับรถ ภาษาจีน

司机 [sījī ซืออจี] คนขับรถ

>>ตัวอย่างประโยค<<

1.他爸爸是司机。
Tā bàba shì sījī.
ทา ป้าป่า ซื่อ ซือจี
พ่อเขาเป็นคนขับรถ

 

2.你是司机是吗?
Nǐ shì sījī shì ma?
หนี่ ซื่อ ซือจี ซื่อมะ
คุณเป็นคนขับรถใช่ไหม

 

3.我不是司机。
Wǒ bùshì sījī.
หว่อ ปู๋ซื่อ ซือจี
ฉันไม่ใช่คนขับรถ

 

4.你公司有司机马?
Nǐ gōngsī yǒu sījī mǎ?
หนี่ กงซือ โหย่ว ซือจีมะ
บริษัทเธอมีคนขับรถไหม

 

5.我们公司没有司机。
Wǒmen gōngsī méiyǒu sījī
หว่อเมิน กงซือ เหมยโหย่ว ซือจี
บริษัทเราไม่มีคนขับรถ

 

6.他家有司机两个人。
Tā jiā yǒu sījī liǎng gèrén.
ทา เจีย โหย่ว ซือจี เหลี่ยง เก้อเหริน
บ้านเขามีคนขับรถสองคน

 

7.我不是司机。
Wǒ bùshì sījī.
หว่อ ปู๋ซื่อ ซือจี
ฉันไม่ใช่คนขับรถ

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก