ครอบครัวของเพื่อนฉัน บทความภาษาจีน

我朋友的一家ครอบครัวของเพื่อนฉัน

 

                   我有一个好朋友。她的名字叫侯清清。她来自中国北方。不过她是在天津长大的。她非常漂亮。她妈妈也很美。她爸爸很和蔼。她喜欢唱歌和游泳。她妈妈喜欢听音乐。她爸爸喜欢游泳。有时候我们会去购物。我们常常骑自行车,看电影。这很有趣。她没有兄弟姐妹,所以我们早上是一起去学校的。我想成为一名设计师。她想成为一名警察。
                 ฉันมีเพื่อนคนหนึ่ง เธอชื่อโหวชิงชิง เธอมาจากภาคเหนือของจีน แต่เธอเติบโตที่เทียนจิน เธอสวยมาก แม่ของเธอก็สวยมาก พ่อของเธอเป็นคนใจดีมาก เธอชอบร้องเพลงและว่ายน้ำ แม่ของเธอชอบฟังเพลง พ่อของเธอชอบว่ายน้ำ มีบางครั้งเราไปช้อปปิ้ง เรามักจะขี่จักรยาน, ดูหนัง ที่นี่น่าสนใจมาก เธอไม่พี่น้อง ดังนั้นเราจึงไปโรงเรียนในตอนเช้าด้วยกัน ฉันอยากเป็นนักออกแบบ เธออยากจะเป็นตำรวจหญิง

 

>>แปลเทียบประโยค<<

 

-我有一个好朋友。她的名字叫侯清清。
Wǒ yǒu yīgè hǎo péngyǒu, tā de míngzì jiào hóuqīngqīng.
ฉันมีเพื่อนคนหนึ่ง เธอชื่อโหวชิงชิง

 

-她来自中国北方。不过她是在天津长大的。
Tā láizì zhōngguó běifāng, bùguò tā shì zài tiānjīn zhǎng dà de.
เธอมาจากภาคเหนือของจีน แต่เธอเติบโตที่เทียนจิน

 

-她非常漂亮。她妈妈也很美。
Tā fēicháng piàoliang, tā māmā yě hěn měi.
เธอสวยมาก แม่ของเธอก็สวยมาก

 

-她爸爸很和蔼。她喜欢唱歌和游泳。
Tā bàba hěn hé’ǎi, tā xǐhuan chànggē hé yóuyǒng.
พ่อของเธอเป็นคนใจดีมาก เธอชอบร้องเพลงและว่ายน้ำ

 

-她妈妈喜欢听音乐。她爸爸喜欢游泳。
Tā māmā xǐhuan tīng yīnyuè, tā bàba xǐhuan yóuyǒng.
แม่ของเธอชอบฟังเพลง พ่อของเธอชอบว่ายน้ำ

 

-有时候我们会去购物。
Yǒu shíhou wǒmen huì qù gòuwù.
มีบางครั้งเราก็ไปช้อปปิ้งกัน

 

-我们常常骑自行车,看电影。这很有趣。
Wǒmen chángcháng qí zìxíngchē, kàn diànyǐng, zhè hěn yǒuqù.
เรามักจะขี่จักรยาน, ดูหนัง ที่นี่น่าสนใจมาก

 

-她没有兄弟姐妹,所以我们早上是一起去学校的。
Tā méiyǒu xiōngdì jiěmèi, suǒyǐ wǒmen zǎoshang shì yīqǐ qù xuéxiào de.
เธอไม่พี่น้อง ดังนั้นเราจึงไปโรงเรียนในตอนเช้าด้วยกัน

 

-我想成为一名设计师。她想成为一名警察。
Wǒ xiǎng chéngwéi yī míng shèjì shī. Tā xiǎng chéngwéi yī míng jǐngchá.
ฉันอยากเป็นนักออกแบบ เธออยากจะเป็นตำรวจหญิง

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก