ครู ภาษาจีน

老师 [lǎoshī เหล่าซือ]ครู

 

>>ตัวอย่างประโยค<<

1.我们的老师很可爱.
Wǒmen de lǎoshī hěn kě’ài.
หว่อเมิน เตอ เหล่าซือ เหิน เข่ออ้าย
คุณครูของพวกเราน่ารักมาก

 

2.你的老师叫什么名字?
Nǐ de lǎoshī jiào shénme míngzì?
หนี่ เตอ เหล่า ซือ เจี้้ยว เสีนเมอ หมิงจื้อ
ครูของเธอชื่ออะไร

 

3.今天老师不来.
Jīntiān lǎoshī bù lái.
จินเทีย่น เหล่า ซือ ปู้ไหล
วันนนี้อาจารย์ไม่มา

 

4.我们学校有老师三十个人.
Wǒmen xuéxiào yǒu lǎoshī sānshí gèrén.
หว่อเมิน เสียเสี้ยว โหยว เหล่าซือ ซานสือ เก้อ เหริน
โรงเรียนของเรามีครูสามสิบคน

 

5.今天王老师不舒服.
Jīntiān wáng lǎoshī bú shūfú.
จินเทียน หวัง เหล่าซือ ปู้ ซือฝู่
วันนี้อาจารย์หวังไม่สบาย

 

6.老师说今天没有作业.
Lǎoshī shuō jīntiān méiyǒu zuòyè.
เหล่าซือ ซัว จินเทียน เหมย โหย่ว จั้วเย่
ครูบอกวันนี้ไม่มีการบ้าน

 

7.我很爱我的老师。
Wǒ hěn ài wǒ de lǎoshī
หวอ เหิ่น อ้าย หว่อ เตอ เหล่าซือ
ฉันรักคุณครูของฉันมาก

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก