อารมณ์ความรู้สึก ภาษาจีน

คำศัพท์ภาษจีน ความรู้สึก

感觉 [gǎnjué ก่านเจี๋ย] ความรู้สึก

รวมคำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับความรู้สึก

 arloom

情绪     [qíngxù ฉิงซู่] อารมณ์

寂寞     [jìmò จี้โม่]   เหงา

丢脸     [diūliǎn เตียวเหลี่ยน]   เสียหน้า

方便     [fāngbiàn ฟางเปี้ยน]   สะดวก

开心     [kāixīn คายซิน]   สบายใจ

舒服     [shūfu ซูฝู่]   สบาย

放心     [fàngxīn ฟ่างซิน]   วางใจ

困难     [kùnnán คุ่นหนาน]   ลำบาก

急忙     [jímáng จี๋หมาง]   รีบร้อน

讨厌     [tǎoyàn เถ่าเยี่ยน]   รำคาญ

难受     [nánshòu หนานโซ่ว]   ไม่สบายใจ

满意     [mǎnyì หม่านอี้]   พอใจ

厌烦     [yànfán เยี่ยนฝาน]   เบื่อ

可笑     [kěxiào เข่อเสี้ยว]   น่าขัน

可恶     [kěwù เข่ออู้]   น่าเกลียด

可怕     [kěpà เข่อพ่า]   น่ากลัว

灰心     [huīxīn ฮุยซิน]   ท้อแท้

吃惊     [chījīng ชือจิง]   ตกใจ

高兴     [gāoxìng เกาซิ่ง]   ดีใจ

感动     [gǎndòng ก่านต้ง]   ซาบซึ้ง

痛心     [tòngxīn ท่งซิน]   เจ็บใจ

习惯     [xíguàn สีก้วน]   เคยชิน

想念     [xiǎngniàn เสี่ยงเนี่ยน]   คิดถึง

压力     [yālì ยาลี่]   ความกดดัน

        [hèn เฮิ่น]   เกลียด

担心     [dānxīn ตานซิน]   กังวล

        [pà พ่า]   กลัว

心事      [xīnshì ซินซื่อ]   ความในใจ

>>ดูคำศัพท์ภาษาจีนอื่นๆได้ที่นี่<<

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก