ความสำคัญของน้ำ บทความภาษาจีน

水的重要 ความสำคัญของน้ำ

 

                   水对我们来说是很重要的。如果没有水,我们会死。我们可以几天不吃东西,但是我们每天都必须喝水。此外,如果没有水,植物就不能生长,动物也活不下去。因此,我们也就没有了食物。但是现在水资源却被严重污染,很多水都已经不适合饮用。为了我们和我们的星球,我们一定要保护水资源。没有水,地球上也就不会再有生命的存在。
                   น้ำเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเรามาก ถ้าไม่มีน้ำเราก็จะตายได้ เราสามารถที่จะไม่กินอาหารสองสามวันได้ แต่ทุกวันเราต้องดื่มน้ำทุกวัน นอกจากนี้ หากไม่มีน้ำพืชจะไม่สามารถเจริญเติบโตได้ สัตว์จะไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ ถ้าเช่นนั้นเราจะไม่มีอาหารแล้ว ตอนนี้แหล่งน้ำมีแต่มลพิษ น้ำจำนวนมากไม่เหมาะสำหรับดื่มกิน เพื่อเราและโลกของเรา เราจะต้องปกป้องแหล่งน้ำ ไม่มีน้ำ ในโลกก็ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้

 

>>แปลเทียบประโยค<<

 

-水对我们来说是很重要的。
Shuǐ duì wǒmen lái shuō shì hěn zhòngyào de.
น้ำเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเรามาก

 

-如果没有水,我们会死。
Rúguǒ méiyǒu shuǐ, wǒmen huì sǐ.
ถ้าไม่มีน้ำเราก็จะตายได้

 

-我们可以几天不吃东西,但是我们每天都必须喝水。
Wǒmen kěyǐ jǐ tiān bù chī dōngxi, dànshì wǒmen měitiān dū bìxū hē shuǐ.
เราสามารถที่จะไม่กินอาหารสองสามวันได้ แต่ทุกวันเราต้องดื่มน้ำทุกวัน

 

-此外,如果没有水,植物就不能生长,动物也活不下去。
Cǐwài, rúguǒ méiyǒu shuǐ, zhíwù jiù bùnéng shēngzhǎng, dòngwù yě huó bù xiàqù.
นอกจากนี้ หากไม่มีน้ำพืชจะไม่สามารถเจริญเติบโตได้ สัตว์จะไม่สามารถอาศัยอยู่ได้

 

-因此,我们也就没有了食物。
Yīncǐ, wǒmen yě jiù méiyǒule shíwù.
ถ้าเช่นนั้น เราจะไม่มีอาหารแล้ว

 

-但是现在水资源却被严重污染,很多水都已经不适合饮用。
Dànshì xiànzài shuǐ zīyuán què bèi yánzhòng wūrǎn, hěnduō shuǐ dū yǐjīng bù shìhé yǐnyòng.
ตอนนี้แหล่งน้ำมีแต่มลพิษ น้ำจำนวนมากไม่เหมาะสำหรับดื่มกิน

 

-为了我们和我们的星球,我们一定要保护水资源。
Wèile wǒmen hé wǒmen de xīngqiú, wǒmen yīdìng yào bǎohù shuǐ zīyuán.
เพื่อเราและโลกของเรา เราจะต้องปกป้องแหล่งน้ำ

 

-没有水,地球上也就不会再有生命的存在。
Méiyǒu shuǐ, dìqiú shàng yě jiù bù huì zài yǒu shēngmìng de cúnzài.
ไม่มีน้ำ ในโลกก็ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก