คำตรงข้ามภาษาจีน

คำตรงข้ามภาษาจีน

反义词 [fǎnyìcí] คำตรงข้าม

รวมคำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับคำตรงข้าม

   [kuài ไคว่]    เร็ว
   [màn มั่น]   ช้า

   [hăo ห่าว]   ดี
   [huài ไฮว่]   เลว

   [xǐ สี่]   ดีใจ
   [beī  เปย]  เสียใจ

   [duì  ตุ้ย]   ถูก
   [cuò ชั่ว]   ผิด

   [zuǒ จั่ว]   ซ้าย
   [yòu โย่ว]   ขวา

   [xiào  เซี่ยว]   หัวเราะ
   [ku คู]   ร้องไห้

   [rè  เร่อ]   ร้อน
   [lěng เหลิ่ง]   หนาว

   [dà ต้า]   ใหญ่
   [xiăo เสี่ยว]   เล็ก

   [kài ไค]   เปิด
   [guān กวน]   ปิด

   [nèi ข้างใน]   ข้างใน
   [wài ว่าย]   ข้างนอก

   [shàng ชั่ง]   บน/เหนือ
   [xià เซี่ย]  ล่าง/ใต้

   [duō ตัว]   มาก
   [shăo เส่า]   น้อย

   [huó  หัว]  เป็น
   [sǐ  สื่อ]   ตาย

   [xīn ซิน]   ใหม่
   [jìu จิ้ว]   เก่า

   [dī ตี]   ต่ำ
   [gāo เกา]   สูง

   [xiāng เซียง]   หอม
   [chòu โช่ว]   เหม็น

   [jìn จิ้น]   เข้า
   [chu  ชู]   ออก

   [mài ไม่]   ขาย
   [măi ไหม่]    ซื้อ

   [zhòng จ้ง]   หนัก
   [qīng ชิง]   เบา

   [qù ชวี่]   ไป
   [lái ไหล]   มา

   [pàng พั่ง]   อ้วน
   [shòu โซ่ว]   ผอม

   [jìn จิ้น]  ใกล้
   [yuăn หย่วน]   ไกล

   [nán หนาน]   ยาก
容易   [róngyì  หลงอี้]  ง่าย

宽阔   [kuankuò ควนคั่ว]  กว้าง
狭窄   [xiázhăi ซ๋าจ่าย]  แคบ

前面   [qiánmiàn เฉียนเมี่ยน]   ข้างหน้า
后面   [hòumiàn โฮ่วเมี่ยน]   ข้างหลัง

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก