คิด,อยาก ภาษาจีน

[xiǎng เสี่ยง] คิด,อยาก

>>ตัวอย่างประโยค<<

1.让我想一想。
Ràng wǒ xiǎng yī xiǎng.
ร่าง หวอ เสี่ยง อี๋ เซี่ย
ให้ฉันคิดดูก่อน

 

2.我想知道 。
Wǒ xiǎng zhīdào.
หวอ เสี่ยง จือ เต้า
ฉันอยากรู้

 

3.我想回家。
Wǒ xiǎng huí jiā.
หว่อ เสี่ยง หุย เจีย
ฉันอยากกลับบ้าน

 

4.你怎么想?
Nǐ zěnme xiǎng?
หนี่ เจิ่น เมอ เสี่ยง
คุณคิดยังไง

 

5.她不想要这个
Tā bùxiǎng yào zhège
ทา ปู้ เสี่ยง เย่า เจ้อ เก้อ
เขาไม่อยากได้อันนี้

 

6.你别那么想。
Nǐ bié nàme xiǎng.
หนี่ เปี๋ย น่าเมอ เสี่ยง
คุณอย่าคิดอย่างนั้น

 

7.我想你是对的
Wǒ xiǎng nǐ shì duì de
หว่อ เสียง หนี่ ซื่อ ตุ้ย เตอ
ผมคิดว่าคุณถูกนะ

 

8.你想跳舞吗?
Nǐ xiǎng tiàowǔ ma?
หนี่ เสี่ยง เที่ยวอู่ มะ
คุณอยากเต้นรำไหม

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก