คุณจะไปไหน ภาษาจีน

คุณจะไปไหน你到哪里去?

 

บทสนทนาที่1
A:你到哪里去?
Nǐ dào nǎlǐ qù?
หนี่ เต้า หนา หลี่ ชู่ร์
คุณจะไปที่ไหน

 

B:我到市场去。
Wǒ dào shìchǎng qù
หว่อ เต้า ซื่อ ฉ่าง ชูร์
ฉันจะไปตลาด

 

A:你去做什么?
Nǐ qù zuò shénme?
หนี่ ชูร์ จั้ว เสิน เมอ
คุณไปทำอะไร

 

B:我去买东西。
Wǒ qù mǎi dōngxi.
หว่อ ชู่ร์ หม่าย ตง ซิ
ฉันไปซื้อของ

 

A:你跟谁去?
Nǐ gēn shuí qù?
หนี่ เกิน เสย ชูร์
คุณไปกับใคร

 

B:我一个人去。
Wǒ yīgè rén qù
หว่อ  อี๋ เก้อ เหริน ชู่ร์
ฉันไปคนเดียว

 

บทสนทนาที่2

A:你要去哪里?
Nǐ yào qù nǎlǐ?
หนี่ เย่า ชวี่ หนา หลี่
คุณจะไปที่ไหน

 

B:我要去清迈.
Wǒ yào qù qīng mài.
หว่อ เย่า ชวี่ ชิงม่าย
ฉันจะไปเชียงใหม่

 

A:你跟谁去?
Nǐ gēn shuí qù?
หนี่ เกิน เสย ชวี่
คุณไปกับใคร

 

B:我跟我爸爸一起去.
Wǒ gēn wǒ bàba yīqǐ qù.
หว่อ เกิน หว่อ ป้าป่า อี้ฉี่ ชวี่
ฉันไปกับพ่อของฉัน

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก