คุณทำงานอะไร ภาษาจีน

คุณทำงานอะไร你做什么工作?

บทสนทนาที่1

A:你做什么工作?
Nǐ zuò shén me gōng zuò
หนี่ จั้ว เสิน เมอ กง จั้ว
คุณทำงานอะไร

 

B:我在一家电脑公司工作。
wǒ zài yì jiā Diànnǎogōng sī gōng zuò
หว่อ จ้าย อี้ เจีย เตี้ยน เหน่า กง ซือ กง จั้ว
ฉันทำงานที่บริษัทคอมพิวเตอร์แห่งหนึ่ง

 

A:你在这家公司工作多长时间了?
Nǐzài zhè jiā gōng sī gōng zuò duō cháng shí jiān le
หนี่ จ้าย เจ้อ เจีย กงซือ กงจั้ว ตัวฉาง สือเจียน เลอ
คุณทำงานที่บริษัทนี้นานเท่าไหร่แล้ว

 

B:我在这家公司工作3年了。
Wǒ zài zhè jiā gōng sī gōng zuò 3 nián le
หว่อ จ้าย เจ้อ เจีย กงซือ กงจั้ว 3 เหนียนเลอ
ฉันทำงานที่บริษัทนี้ได้3ปีแล้ว

 

บทสนทนาที่2

A:你做什么工作?
Nǐ zuò shén me gōng zuò
หนี่ จั้ว เสิน เมอ กง จั้ว
คุณทำงานอะไร

 

B:我是老师。
Wǒ shì lǎoshī
หว่อ ซื่อ เหล่าซือ
ฉันเป็นครู

 

A:你教什么?
Nǐ jiào shén me?
หนี่ เจียว เสินเมอ
คุณสอนอะไร

 

B:我教英语。
Wǒ jiào yīngyǔ.
หว่อ เจียว อิงหยี่
ฉันสอนภาษาอังกฤษ

 

A:你在哪个学校教书?
Nǐ zài nǎge xuéxiào jiāoshū
หนี่ จ้าย หน่า เก้อ เสียเสี้ยว เจียว ซู
คุณสอนที่โรงเรียนไหน

 

B:我在曼谷学校教书。
Wǒ zài màngǔ xuéxiào jiāoshū.
หว่อ จ้าย ม่านกู่ เสียเสี้ยว เจียวซู
ฉันสอนอยู่ที่โรงเรียนกรุงเทพ

 

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก