คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม ภาษาจีน

คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม你会说英语吗?

 

>>ตัวอย่างประโยค<<

你会说英语吗?
Nǐ huì shuō yīngyǔ ma?
หนี่ ฮุ่ย ซัว อิงหยี่ มะ
คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม

 

-我会说英语.
Wǒ huì shuō yīngyǔ.
หว่อ ฮุ่ย ซัว อิงหยี่
ฉันพูดภาษาอังกฤษได้

 

-我会说一点点.
Wǒ huì shuō yī diǎndiǎn.
หว่อ ฮุ่ย ซัว อี้ เตี๋ยนเตี่ยน
ฉันพูดได้นิดหน่อย

 

>>ตัวอย่างบทสนทนา<<

A:王美丽你会说英语吗?
Wáng měilì nǐ huì shuō yīngyǔ ma?
หวังเหม่ยลี่ หนี่ ฮุ่ย ซัว อิงหยี่ มะ
หวังเหม่ยลี่ เธอพูดภาษาอังกฤษได้ไหม

 

B:我会一点点.
Wǒ huì yī diǎndiǎn.
หว่อ ฮุ่ย อี้ เตี๋ยนเตี่ยน
ฉันพูดได้นิดหน่อย

 

A:不是拉 昨天我听你跟麦克说英语 你说得很好.
Bùshì lā zuótiān wǒ tīng nǐ gēn màikè shuō yīngyǔ nǐ shuō de hěn hǎo.
ปู้ ซื่อ ลา จั๋วเทียน หว่อ ทิง หนี่ เกิน ม่ายเค่อ ซัว อิง หยี่ ซัว เตอ เหิน ห่าว
ไม่ใช่แล้วมั้ง เมื่อวานฉันยังฟังเธอพูดภาษาอังกฤษกับไมเคิล เธอพูดได้ดีนี่

 

B:你呢, 你会说吗?
Nǐ ne, nǐ huì shuō ma
หนี่ เนอ หนี่ ฮุ่ย ซัว มะ
แล้วเธอล่ะ เธอพูดได้ไหม

 

A:哈哈 我不会, 有时间你帮教我吧!
Hāhā wǒ bù huì, yǒu shíjiān nǐ bāngjiào wǒ ba
ฮาฮา หว่อ ปู๋ ฮุ่ย โหย่ว สือ เจียน หนี่ปาง เจียว หว่อ ปา
ฮิฮิ ฉันพูดไม่ได้ มีเวลาเธอช่วยสอนฉันนะ

 

B:恩 有时间我教你.
Ēn yǒu shíjiān wǒ jiào nǐ.
เอิ้ง โหย่ว สือเจียน หว่อ เจียว หนี่
อืม มีเวลาฉันจะสอนเธอ

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก