คุณมีพี่น้องไหม ภาษาจีน

คุณมีพี่น้องไหม你有兄弟姐妹吗?

 

>>ตัวอย่างประโยค<<

-你有兄弟姐妹吗?
Nǐ yǒu xiōngdì jiěmèi ma?
หนี โหย่ว ซงตี้เจี่ยเม่ย มะ
คุณมีพี่น้องไหม

 

-我没有兄弟姐妹。
Wǒ méiyǒu xiōngdì jiěmèi.
หว่อ เหมย โหย่ว ซงตี้เจี่ยเม่ย
ฉันไม่มีพี่น้อง

 

-我有一个妹妹。
Wǒ yǒu yīgè mèimei.
หวอ โหย่ว อี้เก้อ เม่ยเมย
ฉันมีพี่น้องหนึ่งคน

 

-我有两个姐姐。
Wǒ yǒu liǎng gè jiějiě.
หวอ โหย่ว เหลี่ยง เก้อ เจี่ยเจีย
ฉันมีพี่สาวสองคน

 

 >>ตัวอย่างบทสนทนา<<

A:请问你有兄弟姐妹吗?
Qǐngwèn nǐ yǒu xiōngdì jiěmèi ma?
ฉิ่งเวิ่น หนีโหย่ว ซงตี้เจี่ยเม่ย มะ
สอบถามหน่อย คุณมีพี่น้องไหม

 

B:我有一个弟弟一个哥哥.
Wǒ yǒu yīgè dìdì yīgè gēgē.
หวอ โหย่ว อี๋เก้อ ตี้ตี้
ฉันมีน้องชายหนึ่งคนพี่ชายหนึ่ง

 

A:你哥哥现在在哪里?
Nǐ gēgē xiànzài zài nǎlǐ?
หนี่ เกอเกอ เซี่ยนจ้าย จ้าย หนาหลี่
พี่ชายคุณตอนนี้อยู่ไหน

 

B:他在曼谷.
Tā zài màngǔ.
ทา จ้าย ม่านกู่
เขาอยู่กรุงเทพ

 

A:他做什么工作.
Tā zuò shénme gōngzuò.
ทา จั้ว เสินเมอ กงจั้ว
เขาทำงานอะไร

 

B:他是工程师.
Tā shì gōngchéngshī.
ทา ซื่อ กงเฉิน ซือ
เขาเป็นวิศวกร

 

A:他结婚了吗?
Tā jiéhūnle ma
ทา เจี๋ย เลอ มะ
เขาแต่งงานแล้วหรือยัง

 

B:他结婚了。
Tā jiéhūnle
ทา เจี๋ย ฮูน เลอ
เขาแต่งงานแล้ว

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก