คุณมีลูกไหม ภาษาจีน

คุณมีลูกไหม你有孩子吗?

 

>>ตัวอย่างประโยค<<

-你有孩子吗?
Nǐ yǒu háizi ma?
หนี่ โหย่ว ไห จื่อ มะ
คุณมีลูกไหม

 

-我有一个男孩两个女孩。
Wǒ yǒu yīgè nánhái liǎng gè nǚhái.
หว่อ โหย่ว อี๋ เก้อ หนานไห เหลี่ยง เก้อ หนี่ ไห
ฉันมีลูกชายหนึ่งคน ลูกสาวสองคน

 

-我还没有。
Wǒ hái méiyǒu.
หว่อ ไห เหมย โหย่ว
ฉันยังไม่มี

 

>>บทสนทนา<<

A:你有孩子吗?
Nǐ yǒu háizi ma?
หนี โหย่ว ไห จื่อ มะ
คุณมีลูกไหม

 

B:我还没有?,你呢?
Wǒ hái méiyǒu, nǐ ne.
หว่อ ไห เหมย โหย่ว , หนี่ เนอ
ฉันยังไม่มี คุณล่ะ

 

A:我有两个男孩 一个女孩.
Wǒ yǒu liǎng gè nánhái yīgè nǚhái.
หวอ โหยว เหลี่ยง เก้อ หนานไห อี๋เก้อ หนี่ไห
ฉันมีเด็กชายสองคน เด็กหญิงหนึ่งคน

 

B:好啊。
Hǎo a.
ห่าว อา
ดีจัง

 

A:你打算什么时候有?
Nǐ dǎsuàn shénme shíhou yǒu.
หนี ต่า ซ่วน เสินเมอ สือ โฮ่ว โหย่ว
คุณวางแผนจะมีเมื่อไหร่ล่ะ

 

B:大概明年。
Dàgài míngnián.
ต้า ก้าย หมิงเหนียน
ประมาณปีหน้าน่ะ

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก