คุณสอนหนังสือที่ไหน ภาษาจีน

คุณสอนหนังสือที่ไหน你在哪里教书?

 

>>ตัวอย่างประโยค<<

-你在哪里教书?
Nǐ zài nǎlǐ jiāoshū?
หนี่ จ้าย หนาหลี่ เจียวซู
คุณสอนหนังสือที่ไหน

 

-我在清莱学校教书.
Wǒ zài qīng lái xuéxiào jiāoshū
หว่อ จ้าย ชิงไหล เสียเสี้ยว เจียวซู
ฉันสอนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนเชียงใหม่

 

-我教英文.
Wǒ jiāo yīngwén
หว่อ เจียว อิง เหวิน
ฉันสอนภาษาอังกฤษ

 

-我教中文.
Wǒ jiāo zhōngwén
หว่อ เจียว จงเหวิน
ฉันสอนภาษาจีน

 

>>ตัวอย่างบทสนทนา<<

A:你在哪里教书?
Nǐ zài nǎlǐ jiāoshū?
หนี่ จ้าย หนาหลี่ เจียว ซู
คุณสอนหนังสือที่ไหนครับ

 

B:我在清莱学校教书.
Wǒ zài qīng lái xuéxiào jiāoshū
หว่อ จ้าย ชิงไหล เสียเสี้ยว เจียว ซู
ฉันสอนหนังสือที่โรงเรียนเชียงรายค่ะ

 

A:你教什么?
Nǐ jiāo shénme?
หนี่ เจียว เสินเมอ
คุณสอนอะไรครับ

 

B:我教中文,你呢?
Wǒ jiāo zhōngwén, nǐ ne
หว่อ เจียว จงเหวิน,หนี่ เนอ
ฉันสอนภาษาจีนค่ะ คุณล่ะ

 

A:我教英语。
Wǒ jiāo yīngyǔ
หว่อ เจียว อิง หยี่
ผมสอนภาษาอังกฤษครับ

 

B:你在哪里教书?
Nǐ zài nǎlǐ jiāoshū
หนี่ จ้าย หนา หลี่ เจียว ซู
คุณสอนอยู่ที่ไหนคะ

 

A:我在清迈学校教书。
Wǒ zài qīng mài xuéxiào jiāoshū
หว่อ จ้าย ชิงม่าย เสียเสี้ยว เจียวซู
ผมสอนที่โรงเรียนเชียงใหม่ครับ

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก