งู ภาษาจีน

[shé เสอ] งู

>>ตัวอย่างประโยค<<

1.蛇会脱皮。
Shé huì tuōpí.
เสอ ฮุ่ย ทัว ผี
งูสามารถลอกคราบ

 

2.通常他对蛇都感兴趣。
Tōngcháng tā duì shé dōu gǎn xìngqù.
ทงฉาง ทา ตุ้ย เสอ โตว ก่าน ซิ่ง ชวี่
โดยปกติเขาจะสนใจงูมาก

 

3.蛇是一种杂食动物。
Shé shì yī zhǒng záshí dòngwù.
เสอ ซือ อี้ จ่ง จ๋าซื่อ ต้งอู้
งูเป็นสัตว์กินไม่เลือก

 

4.他详细地研究这条蛇。
Tā xiángxì de yánjiū zhè tiáo shé.
ทา เสียงซี่ เตอ เหยียนจิว เจ้อ เถียว เสอ
เขาศึกษางุตัวนี้อย่างละเอียด

 

5.这个人喜欢养蛇。
Zhège rén xǐhuān yǎng shé.
เจ้อเก้อ เหริน สี่ฮวน หย่าง เสอ
คนคนนี้ชอบเลี้ยงงู

 

6.他喜欢吃蛇肉。
Tā xǐhuān chī shé ròu.
ทา สี่ฮวน ชือ เสอโร่ว
เขาชอบกินเนื้องู

 

7.这条蛇重新长出尾巴。
Zhè tiáo shé chóngxīn zhǎng chū wěibā
เจ้อ เถียว เสอ ฉงซิน จ่าง ชู เหว่ยปา
งูตัวนี้หางงอกขึ้นใหม่

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก