จังหวัดกําเเพงเพชร ภาษาจีน

甘烹碧府
Gānpēngbìfǔ
กานเพิงปี้ฝู่
จังหวัดกําเเพงเพชร
>>ตัวอย่างประโยค<<

1.我是甘烹碧人。
Wǒ shì nán Gānpēngbì rén.
หว่อ ซื่อ กานเพิงปี้ เหริน
ฉันเป็นคนกําเเพงเพชร

 

2.我家在甘烹碧府 。
Wǒjiā zài nán bāng fǔ.
หว่อ เจีย จ้าย กานเพิงปี้ฝู่
บ้านฉันอยู่กําเเพงเพชร

 

3.你去过甘烹碧府 吗?
Nǐ qùguò Gānpēngbìfǔ ma?
หนี่ ชวี่ กั้ว กานเพิงปี้ฝู่ มะ
คุณเคยไปจังหวัดกําเเพงเพชรไหม

 

4.我没去过甘烹碧府 。
Wǒ méi qùguò Gānpēngbìfǔ.
หว่อ เหมย ชวี่กั้ว กานเพิงปี้ฝู่
ฉันไม่เคยไปจังหวัดกําเเพงเพชร

 

5.甘烹碧府 有河马?
Gānpēngbìfǔ yǒu hémǎ?
กานเพิงปี้ฝู่ โหน่ว เหอ มะ
จังหวัดกําเเพงเพชรมีแม่น้ำไหม

 

6.甘烹碧府 有什么东西好吃吗?
Gānpēngbìfǔ yǒu shé me dōngxī hǎo chī ma?
กานเพิงปี้ฝู่ โหย่ว เสินเมอ ตงซี ห่าวชรือ มะ
จังหวัดกําเเพงเพชรมีของกินอร่อยอะไรบ้าง

 

7.去甘烹碧府 怎么走?
Qù Gānpēngbìfǔ zěnme zǒu?
ชวี่ กานเพิงปี้ฝู่ เจิ่นเมอ โจ่ว
ไปจังหวัดกําเเพงเพชรไปยังไง

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก

จังหวัดกําเเพงเพชร ภาษาจีน

甘烹碧府 [Gān pēng bì fǔ กานเพิงปี้ฝู่] กําเเพงเพชร

>>ตัวอย่างประโยค<<

1.你是甘烹碧人是吗?
Nǐ shì gān pēng bì rén shì ma?
หนี่ ซื่อ กานเผิงปี้ เหริน ซื่อ มะ
คุณเป็นคนกำแพงเพชรใช่ไหม

 

2.我不是甘烹碧人.
Wǒ bùshì gān pēng bì rén
หว่อ ปู้ซื่อ กานเผิงปี้ เหริน
ฉันไม่ใช่คนกำแพงเพชร

 

3.我家在甘烹碧府.
Wǒjiā zài gān pēng bì fǔ
หว่อเจีย จ้าย กานเผิงปี้ ฝู่
บ้านฉันอยู่กำแพงเพชร

 

4.甘烹碧府有大学吗?
Gān pēng bì fǔ yǒu dàxué ma?
กานเผิงปี้ฝู โหย่ว ต้าเสีย มะ
กำแพงเพชรมีมหาวิทยาลัยไหม

 

5.甘烹碧府有什么东西好吃?
Gān pēng bì fǔ yǒu shé me dōngxī hǎo chī?
กานเผิงปี้ฝู โหย่ว เสินเมอ ตงซี ห่าวชรือ
กำแพงเพชรมีของกินอะไรอร่อยอะไรบ้าง

 

6.甘烹碧府远吗?
Gān pēng bì fǔ yuǎn ma?
กานเผิงปี้ฝู หย่วน มะ
กำแพงเพชรไกลไหม

 

7.我老是想去甘烹碧府.
Wǒ lǎo shi xiǎng qù gān pēng bì fǔ.
หวอ เหล่าซือ เสี่ยง ชวี่ กานเผิงปี้ฝู่
อาจารย์ผมอยากไปจังหวัดกำแพงเพชร

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก