จังหวัดจันทบุรี ภาษาจีน

尖竹汶府 [Jiān zhú wèn fǔ เจียนจู๋เหวินฝู่] จันทบุรี

 

1.我家在尖竹汶府.
Wǒjiā zài jiān zhú wèn fǔ.
หว่อ เจีย จ้าย เจียนจู๋เวิ่นฝู่
บ้านของฉันอยู่จังหวัดจันทบุรี

 

2.尖竹汶府在哪里里?
Jiān zhú wèn fǔ zài nǎlǐ?
เจียนจู๋เวิ่นฝู่ จ้าย หนาหลี่
จังหวัดจันทบุรีอยู่ที่ไหน

 

3.我朋友想去尖竹汶府.
Wǒ péngyǒu xiǎng qù jiān zhú wèn fǔ.
หว่อ เผิงโหยว เสี่ยง ชวี่ เจียนจู๋เวิ่นฝู่
เพื่อนของฉันอยากไปจันทบุรี

 

4.你去过尖竹汶府吗?
Nǐ qùguò jiān zhú wèn fǔ ma?
หนี่ ชวี่กั้ว เจียนจู๋เวิ่นฝู่ มะ
คุณเคยไปจังหวัดจันทบุรีไหม

 

5.我还没去过尖竹汶府
Wǒ hái méi qùguò jiān zhú wèn fǔ
หว่อ ไห เหมย ชวี่กั้ว เจียนจู๋เวิ่นฝู่
ฉันยังไม่เคยไปจันทบุรี

 

6.尖竹汶府有什么地方好玩.
Jiān zhú wèn fǔ yǒu shé me dìfāng hǎowán.
เจียนจู๋เวิ่นฝู่ โหย่ว เสินเมอ ตี้ฟาง ห่าวหวาน
จังหวัดจันทบุรีมีสถานที่ไหนน่าเที่ยวบ้าง

 

7.我家在尖竹汶府
Wǒjiā zài jiān zhú wèn fǔ
หว่อ เจีย จ้าย เจียนจู๋เวิ่นฝู่
บ้านของฉันอยู่จังหวัดจันทบุรี

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก