จังหวัดฉะเชิงเทรา ภาษาจีน

北柳府 [Běi liǔ fǔ เป๋ยหลิวฝู่] ฉะเชิงเทรา

 

1.北柳府有几个县.
Běi liǔ fǔ yǒu jǐ gè xiàn
เป๋ยหลิวฝู๋ โหยว จี่ เก้อ เซี่ยน
จังหวัดฉะเชิงเทรามีกี่อำเถอ

 

2.我想去北柳府.
Wǒ xiǎng qù běi liǔ fǔ
หวอ เสี่ยง ชวี่ เป๋ยหลิวฝู่
ฉันอยากไปฉะเชิงเทรา

 

3.他家在北柳府.
Tā jiā zài běi liǔ fǔ
ทา เจีย จ้าย เป๋ยหลิวฝู่
บ้านของเขาอยู่จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

4.你哥哥在北柳府工作是吗?
Nǐ gēgē zài běi liǔ fǔ gōngzuò shì ma?
หนี่ เกอเกอ จ้าย เป๋ยหลิวฝู่ กงจั้ว ซื่อมะ
พี่ชายของเธอทำงานอยู่ที่ฉะเชิงเทราใช่ไหม

 

5.我朋友是北柳府人.
Wǒ péngyǒu shì běi liǔ fǔ rén.
หว่อ เผิงโหย่ว ซื่อ เป๋ยหลิวฝู่
เพื่อนของฉันเป็นคนฉะเชิงเทรา

 

6.你是北柳府人是吗?
Nǐ shì běi liǔ fǔ rén shì ma?
หนี่ ซื่อ เป๋ยหลิวฝู่ เหริน ซื่อ มะ
คุณเป็นคนฉะเชิงเทราใช่ไหม

 

7.我打算明年去北柳府。
Wǒ dǎsuàn míngnián qù běi liǔ fǔ
หว่อ ต่าซ่วน หมิงเหนียน ชวี่ เป๋ยหลิวฝู่
ฉันวางแผนจะไปฉะเชิงเทราปีหน้า

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก