จังหวัดระนอง ภาษาจีน

 拉廊府

Lālángfǔ

ลาหลังฝู่

จังหวัดระนอง

ตัวอย่างประโยค

 

拉廊府在南方。
Lālángfǔ zài nánfāng.
ลาหลังฝู่ จ้าย หนานฟาง
จังหวัดระนองอยู่ทางภาคใต้

 

我昨天去了拉廊府。
Wǒ zuótiān qù le Lālángfǔ.
หว่อ จั๋วเทียน ชวี่ เลอ ลาหลังฝู่
เมื่อวานฉันไปจังหวัดระนอง

 

拉廊府有山吗?
Lālángfǔ yǒu shān ma?
ลาหลังฝู่ โหย่ว ซาน มะ
จังหวัดระนองมีภูเขาไหม

 

我喜欢拉廊府。
Wǒ xǐhuān Lālángfǔ.
หวอ สี่ฮวาน ลาหลังฝู่
ฉันชอบจังหวัดระนอง

 

你是拉廊府人吗?
Nǐ shì Lālángfǔ rén ma?
หนี่ ซื่อ ลาหลังฝู่เหริน มะ
คุณเป็นคนจังหวัดระนองใช่ไหม

 

我家在拉廊府。
Wǒjiā zài Lālángfǔ。
หว่อ เจีย จ้าย ลาหลังฝู่
บ้านฉันอยู่จังหวัดระนอง

 

我是拉廊府人。
Wǒ shì Lālángfǔ rén.
หว่อ ซื่อ ลาหลังฝู่ เหริน
ฉันเป็นคนจังหวัดระนอง

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก