จังหวัดลำพูน ภาษาจีน

南奔府 [Nánbēnfǔ หนานเปินฝู่] จังหวัดลำพูน 

 

>>ตัวอย่างประโยค<<

1.我是南奔人。
Wǒ shì Nán bēn rén.
หว่อ ซื่อ หนานเปิน เหริน
ฉันเป็นคนลำพูน 

 

2.我家在南奔府。
Wǒjiā zài Nánbēnfǔ.
หว่อ เจีย จ้าย หนานเปินฝู่
บ้านฉันอยู่ลำพูน 

 

3.你去过南奔府吗?
Nǐ qùguò Nánbēnfǔ ma?
หนี่ ชวี่ กั้ว หนานเปินฝู่ มะ
คุณเคยไปจังหวัดลำพูนไหม

 

4.我没去过南奔府。
Wǒ méi qùguò Nánbēnfǔ.
หว่อ เหมย ชวี่กั้ว หนานเปินฝู่
ฉันไม่เคยไปจังหวัดลำพูน

 

5.南奔府有河马?
Nánbēnfǔ yǒu hémǎ?
หนานเปินฝู่ โหน่ว เหอ มะ
จังหวัดลำพูนมีแม่น้ำไหม

 

6.南奔府有什么东西好吃吗?
Nánbēnfǔ yǒu shé me dōngxī hǎo chī ma?
หนานเปินฝู่ โหย่ว เสินเมอ ตงซี ห่าวชรือ มะ
จังหวัดลำพูนมีของกินอร่อยอะไรบ้าง

 

7.去南奔府怎么走?
Qù Nánbēnfǔ zěnme zǒu?
ชวี่ หนานเปินฝู่ เจิ่นเมอ โจ่ว
ไปจังหวัดลำพูนไปยังไง

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก