จังหวัดเชียงใหม่ ภาษาจีน

清迈府 [Qīng mài fǔ ชิงม่ายฝู่] เชียงใหม่

 

1.我是清迈人.
Wǒ shì qīng mài rén.
หว่อ ซื่อ ชิงม่าย เหริน
ฉันเป็นคนเชียงใหม่

 

2.我家在清迈.
Wǒjiā zài qīng mài.
หว่อ เจีย จ้าย ชิงม่าย
บ้านฉันอยู่เชียงใหม่

 

3.你去过清迈吗?
Nǐ qùguò qīng mài ma?
หนี่ ชวี่ กั้ว ชิงม่าย มะ
คุณเคยไปเชียงใหม่ไหม

 

4.我没去过清迈.
Wǒ méi qùguò qīng mài.
หว่อ เหมย ชวี่กั้ว ชิงม่าย
ฉันไม่เคยไปเชียงใหม่

 

5.清迈是泰国第二大城市.
Qīng mài shì tàiguó dì èr dà chéngshì.
ชิงม่าย ซื่อ ไท่กั๋ว ตี้เอ้อ ต้า เฉิง ซื่อ
เชียงใหม่เป็นเมืองใหญ่อันดับสองของไทย

 

6.我朋友是清迈人.
Wǒ péngyǒu shì qīng mài rén.
หว่อ เผิงโหย่ว ซื่อ ชิงม่าย เหริน
เพื่อนฉันเป็นคนเชียงใหม่

 

7.现在中国人喜欢去清迈。
Xiànzài zhōngguó rén xǐhuan qù qīng mài
เซี่ยนจ้าย จงกั๋วเหริน สี่ฮวน ชวี่ ชิงม่าย
ตอนนี้คนจีนชอบไปเชียงใหม่

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก