จ่ายเงินและห่อของ ภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน เกี่ยวกับการจ่ายเงินและห่อของ

包装付款ิ (bāozhuāng fùkuǎn) จ่ายเงินและห่อของ

รวมประโยคภาษาจีนง่ายๆพื้นฐานที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

 

这个多少钱?
Zhègè duōshǎo qián?
เจ้อเก้อ ตัวเส่า เฉียน
อันนี้ราคาเท่าไหร่คะ

 

在哪里付钱?
Zài nǎlǐ fù qián?
จ้าย หนาหลี่ ฟู่ เฉียน
จ่ายเงินที่ไหนครับ

 

我用银联卡付款可以吗?
Wǒ yòng yínlián kǎ fùkuǎn kěyǐ ma?
หว่อ โย่ง อิ๋นเหลียนข่า ฟู่ข่วน เขออี่ มะ
ผมใช้บัตรยูเนียนเพย์จ่ายได้ไหมครับ

 

这家商场有什么促销活动码?
Zhè jiā shāngchǎng yǒu shén me cùxiāo huódòng mǎ?
เจ้อเจีย วางฉ่าง โหย่ว เสินเมอ ชู่เซียว หั่วต้ง มะ
ห้างนี้มีโปรโมชั่นอะไรไหมครับ

 

分开付钱。
Fēnkāi fù qián.
เฟินคาย ฟู่ เฉียน
แยกกันจ่ายค่ะ

 

这里不能用银联卡。
Zhèlǐ bùnéng yòng yínlián kǎ.
เจ้อหลี่ ปู้ เหนิงโย่ง อิ๋นเหลียนข่า
ที่นี่ใช้บัตรยูเนี่ยนเพย์ไม่ได้ค่ะ

 

要给你包起来吗?
Yào gěi nǐ bāo qǐlái ma?
เย่า เก๋ย หนี่ เปาฉี่ ไหล มะ
คุณอยากจะห่อด้วยไหมครับ

 

包装服务费也算进去了吗?
Bāozhuāng fúwù fèi yě suàn jìnqùle ma?
เปาจวง ฝูอู้เฟ่ย เหย่ ซ่วน จิ้นชวี่ เลอ มะ
รวมค่าบริการห่อด้วยแล้วหรือยังครับ

 

请到收银台付款。
Qǐng dào shōuyín tái fùkuǎn.
ฉิ่งเต้า โซว อิ๋นไถ ฟู่ข่วน
กรุณาไปจ่ายเงินที่เคาเตอร์ด้วยค่ะ

 

这家商场提供免费包装服务。
Zhè jiā shāngchǎng tígōng miǎnfèi bāozhuāng fúwù.
เจ้อเจีย ซางฉ่าง ถีก้ง เหมี่ยนเฟ่ย เปาจวง ฝูอู้
ห้างนี้มีบริการห่อฟรีครับ

 

收银台在哪里?
Shōuyín tái zài nǎlǐ?
โซว อิ๋นไถ จ้าย หนาหลี่
เคาเตอร์จ่ายเงินอยู่ไหนครับ

 

买两件可以打八折。
Mǎi liǎng jiàn kěyǐ dǎ bā zhé.
หมาย เหลี่ยงเจี้ยน เขออี่ ต่า ปา เจ๋อ
ซื้อสองชิ้นได้รับส่วนลด20%ค่ะ

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก