ฉันขับรถไม่เป็น ภาษาจีน

ฉันขับรถไม่เป็น我不会开车.

 

>>ตัวอย่างประโยค<<

-我不会开车.
Wǒ bù huì kāichē.
หว่อ ปู๋ ฮุ่ย คายเชอ
ฉันขับรถไม่เป็น

 

-她开车开得很快.
Tā kāichē kāi de hěn kuài.
ทา คาย เชอ คาย เตอ เหิ่น ไคว่
เขาขับรถเร็วมาก

 

-我可以开车.
Wǒ kěyǐ kāichē.
หว่อ เขออี่ คายเชอ
ฉันขับรถได้

 

>>ตัวอย่างบทสนทนา<<

A:今天我们去公园吧?
Jīntiān wǒmen qù gōngyuán ba?
จินเทียน หว่อเมิน ชวี่ กงเหยียน ปา
วันนี้เราไปสวนสาธารณะกันนะ

 

B:好的,我们怎么走?
Hǎo de, wǒmen zěnme zǒu?
ห่าวเตอ หว่อเมิน เจิ่นเมิน โจ่ว
ดีเลย เราจะไปกันยังไง

 

A:开车去好吗?
Kāichē qù hǎo ma?
คายเชอ ชวี่ ห่าว มะ
ขับรถไปดีไหม

 

B:你会开车吗?
Nǐ huì kāichē ma?
หนี่ ฮุ่ย คายเชอ มะ
เธอขับรถเป็นไหม

 

A:我不会开车,你呢?
Wǒ bù huì kāichē, nǐ ne
หว่อ ปู๋ ฮุ่ย คายเชอ,หนี่ เนอ
ฉันขับรถไม่เป็น เธอล่ะ

 

B:我也不会开车.
Wǒ yě bù huì kāichē.
หว่อ เหย่ ปู๋ ฮุ่ย คาย เชอ
ฉันก็ขับรถไม่เป็น

 

A:那我们坐公共汽车吧?
Nà wǒmen zuò gōnggòng qìchē ba?
น่า หว่อเมิน จั้ว กงก้ง ชี่เชอ ปา
งั้นเรานั่งรถประจำทางไปกันเถอะ

 

B:好的。
Hǎo de.
ห่าว เตอ
ดีเลย

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก