ฉันชอบดูมวยไทย ภาษาจีน

ฉันชอบดูมวยไทย我喜欢看泰拳

 

>>ตัวอย่างประโยค<<

-我喜欢看泰拳。
Wǒ xǐhuan kàn tàiquán
หวอ สี่ ฮวน ค่าน ไท่ฉวน
ฉันชอบดูมวยไทย

 

-我想学泰拳。
Wǒ xiǎng xué tàiquán
หวอ เสี่ยง เสีย ไท่ฉวน
ฉันอยากเรียนมวยไทย

 

-我不喜欢看泰拳。
Wǒ bù xǐhuan kàn tàiquán
หว่อ ปู้ สี่ ฮวน ค่าน ไท่ฉวน
ฉันไม่ชอบมวยไทย

 

-你能打泰拳吗?
Nǐ néng dǎ tàiquán ma?
หนี่ เหนิง ต่า ไท่ฉวน มะ
คุณเป็นมวยไทยไหม

 

>>ตัวอย่างบทสนทนา<<

A:你喜欢泰拳吗?
Nǐ xǐhuan tàiquán ma?
หนี สี่ ฮวน ไท่ ฉวน มะ
เธอชอบมวยไทยไหม

 

B:我很喜欢泰拳.
Wǒ hěn xǐhuan tàiquán
หวอ เหิน สี่ฮวน ไท่ฉวน
ฉันชอบมวยไทยมาก

 

A:你能打泰拳吗?
Nǐ néng dǎ tàiquán ma?
หนี่ เหนิง ต่า ไท่ ฉวน มะ
แล้วเธอเป็นมวยไทยไหม

 

B:我不会, 我一天天在电视看泰拳.
Wǒ bù huì, wǒ yī tiāntiān zài diànshì kàn tàiquán
หว่อ ปู๋ ฮุ่ย ,หว่อ อี้เทียนเทียน จ้าย เตี้ยนซื่อ ค่าน ไท่ฉวน
ไม่เป็นอ่ะ แต่ว่าฉันดูมวยไทยในทีวีทุกวันเลย

 

A:你想学泰拳吗?
Nǐ xiǎng xué tàiquán ma?
หนี เสี่ยง เสีย ไท่ฉวน มะ
เธออยากเรียนมวยไทยไหม

 

B:你会打是吗?
Nǐ huì dǎ shì ma?
หนี่ ฮุ่ย ต่า ไท่ฉวน มะ
เธอเป็นมวยไทยช่ไหม

 

A:是的,如果你想学泰拳 我就教你。
Shì de, rúguǒ nǐ xiǎng xué tàiquán wǒ jiùjiāo nǐ
ซื่อเตอ ,หรูกั๋ว หนี เสี่ยง เสีย ไท่ฉวน หว่อ จิ้ว เจียว หนี่
ใช่แล้ว หากเธออยากเรียนมวยไทย เดี๋ยวฉันสอนให้

 

B:那很好,明天我们开始学吧!
Nà hěn hǎo, míngtiān wǒmen kāishǐ xué ba
น่า เหิน ห่าว, หมิงเทียน หว่อเมิน คายสื่อ เสีย ปา
ดีเลย พรุ่งนี้เรามาเริ่มเรียนกันเลย

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก