ฉันเป็นคนไทย ภาษาจีน

ฉันเป็นคนไทย  我是泰国人。

 

บทสทนาที่1

A:你是中国人吗?
Nǐ shì zhōngguó rén ma?
หนี่ซื่อจงกั๋วเหรินมะ
คุณเป็นคนจีนใช่ไหม

 

B:不是,我是泰国人.
Bùshì, wǒ shì tàiguó rén
ปู๋ซื่อ หว่อซื่อไท่กั๋วเหริย
ไม่ใช่ค่ะ ฉันเป็นคนไทย

 

A:那 为什么你的中文很好?
Nà wèishéme nǐ de zhōngwén hěn hǎo
น่า เว่ยเสินเมอ หนี่เตอ จงเหวิน เหินห่าว
แล้วทำไมภาษาจีนของคุณดีมาก

 

B:噢,我以前在中国学中文三年.
wǒ yǐqián zài zhōngguó xué zhōngwén sān nián
หว่อ อี่เฉียน จ้ายจงกั๋ว เสีย จงเหวิน ซานเหนียน
อ๋อ  ก่อนหน้านี้ฉันเรียนภาษาจีนที่ประเทศจีนได้สามปีน่ะ

 

บทสทนาที่2

A:你是泰国人吗?
Nǐ shì tàiguó rén ma?
หนี่ ซื่อ ไท่ กํ๋ว เหริน มะ
คุณเป็นคนไทยใช่ไหม

 

B:是的,我是泰国人。
Shì de, wǒ shì tàiguó rén.
ซื่อเตอ หว่อ ซื่อ ไท่ กั๋ว เหริน
ใช่ ฉันเป็นคนไทย

 

A:你是哪里人?
Nǐ shì nǎlǐ rén?
หนี่ ซื่อ หนา หลี่ เหริน
คุณเป็นคนที่ไหน

 

B:我是清迈人 。
Wǒ shì qīng mài rén.
หว่อ ซื่อ ชิง ม่าย เหริน
ฉันเป็นคนเชียงใหม่

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก