ชวนไปทานข้าว ภาษาจีน

ชวนไปทานข้าว

 

A:和我一起吃晚饭好吗?
Hé wǒ yìqǐ chī wǎnfàn hǎo ma?
เหอ หว่อ อี้ ฉี่ ชือ หวั่นฟ่าน ห่าวมา
ไปทานข้าวเย็นกับฉันไหม

 

B:好啊。去哪儿吃?
Hǎo ā. Qù nǎr chī?
ห่าว อา ชวู่ หน่าร์ ชือ
ดีซี ทานที่ไหนล่ะ

 

A:我家。我来做饭。
Wǒ jiā. Wǒ lái zuòfàn.
หว่อ เจีย หว่อ ไหล จั่วฟ่าน
บ้านฉันไง ฉันจะทำอาหาร

 

B:打算给我做点儿什么呢?
Dǎsuàn gěi wǒ zuò diǎnr shénme ne?
ต่าส้วน เก่ย หว่อ จั้ว เตี๋ยนร์ เสิน เมอ เนอ
มีแผนให้ฉันทำอะไรล่ะ

 

A:你喜欢吃鸡肉吗?
Nǐ xǐhuān chī jīròu ma?
หนี สี่ ฮวน ชือ จี โร่ว มา
คุณชอบทานเนื้อไก่ไหม

 

B:嗯,非常喜欢。
Ng, fēicháng xǐhuān.
เอิ่ง เฟย ฉาง สี่ฮวน
อื่ม ชอบมากๆ

 

A:好的。我做一个辣子鸡吧。
Hǎo de. Wǒ zuò yìgè làzǐjī bā.
ห่าวเตอ หว่อ จั้ว อี๋ เก้อ ล่าจือ จี ปา
ดีเลย ฉันจะทำไก่เผ็ด

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก