คุณชอบกินผลไม้อะไร ภาษาจีน

คุณชอบกินผลไม้อะไร你喜欢吃什么水果?

 

>>ตัวอย่างประโยค<<

-你喜欢吃什么水果?
Nǐ xǐhuan chī shénme shuǐguǒ?
หนี สี่ฮวน ชรือ เสินเมอ สุย กั่ว
คุณชอบกินผลไม้อะไร

 

-我喜欢吃苹果。
Wǒ xǐhuan chī píngguǒ
หว่อ สี่ ฮวน ชรือ ผิงกั่ว
ฉันชอบกินแอปเปิ้ล

 

-我喜欢吃芒果。
Wǒ xǐhuan chī mángguǒ
หวอ สี่ฮวน ชรือ หมางกั่ว
ฉันชอบกินมะม่วง

 

>>บทสนทนา<<
A:你喜欢吃什么水果?
Nǐ xǐhuan chī shénme shuǐguǒ?
หนี สี่ฮวน ชรือ เสินเมอ สุย กั่ว
คุณชอบกินผลไม้อะไร

 

B:我喜欢吃苹果 ,你呢?
Wǒ xǐhuan chī píngguǒ, nǐ ne?
หว่อ สี่ ฮวน ชรือ ผิงกั่ว, หนี่ เนอ
ฉันชอบกินแอปเปิ้ล ,คุณล่ะ

 

A:我喜欢吃榴莲。
Wǒ xǐhuan chī liúlián
หวอ สี่ ฮวน ชรือ หลิวเหลียน
ฉันชอบกินทุเรียน

 

B:中国有榴莲吗?
Zhōngguó yǒu liúlián ma?
จงกั๋ว โหย่ว หลิวเหลียน มะ
ประเทศจีนมีทุเรียนไหม

 

A:没有,听说马来西亚也有榴莲。
Méiyǒu, tīng shuō mǎláixīyà yěyǒu liúlián
เหมย โหย่ว ,ทิง ซัว หม่าไหลซีย่า เย๋ โหย่ว หลิวเหลียน
ไม่มีนะ แต่ได้ยินว่าที่มาเลเซียก็มีทุเรียนนะ

 

B:泰国的榴莲比马来西亚的好吃一点。
Tàiguó de liúlián bǐ mǎláixīyà de hǎo chī yīdiǎn
ไท่กั๋ว เตอ หลิวเหลียน ปี่ หม่าไหลซีย่า เตอ ห่าว ชรือ อี้ เตี่ยน
ทุเรียนของไทยอร่อยกว่าทุเรียนของมาเลเซีย

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก