ฉันชอบว่ายน้ำ เรียงความภาษาจีน

我喜欢游泳 ฉันชอบว่ายน้ำ

 

                 我喜欢游泳,因为我觉得游泳很酷也很让人放松。夏天总是很热。 除了游泳我们不能做别的运动。我八岁时开始学游泳。我学得很快。经过三周的学习,我就可以游得很好了。所以在我的空闲时间里我经常和我的朋友去游泳。但现在我厌倦了游泳池。我想在海里游泳。
                 如果我在芭堤雅,我每天都会去海里游泳。游泳后我会躺在金黄色的海滩上,享受美丽的阳光。有时候我也会捡一些海鲜贝壳。肯定很有趣。

 

                  ฉันชอบว่ายน้ำ เพราะฉันรู้สึกว่าการว่ายในน้ำเย็นๆทำให้ผ่อนคลาย ช่วงฤดูร้อนจะร้อนมาก นอกจากว่ายน้ำแล้วฉันก็ไม่สามารถเล่นกีฬาอย่างอื่นได้เลย ฉันอายุแปดขวบเริ่มฝึกว่ายน้ำ เรียนฝึกเป็นได้เร็วมาก ฝึกผ่านไปสามสัปดาห์ ฉันก็สามารถว่ายน้ำได้ดีแล้ว ดังนั้นในเวลาว่างของฉัน ฉันมักจะไปว่ายน้ำกับเพื่อนของฉัน แต่ตอนนี้ฉันเหนื่อยกับการว่ายน้ำในสระน้ำ ฉันอยากว่ายน้ำที่ทะเล
                หากถ้าฉันอยู่ที่พัทยา, ทุกวันฉันจะไปว่ายน้ำในทะเล ว่ายน้ำเสร็จฉันจะนอนตัวลงบนหาดทรายสีทอง เพลิดเพลินไปกับแสงแดดที่สวยงาม บางครั้งฉันก็จะเก็บเปลือกหอย แน่นอนมันน่าสนใจมาก

 

>>แปลเทียบประโยค<<

 

-我喜欢游泳,因为我觉得游泳很酷也很让人放松。
Wǒ xǐhuan yóuyǒng, yīnwèi wǒ juéde yóuyǒng hěn kù yě hěn ràng rén fàngsōng.
ฉันชอบว่ายน้ำ เพราะฉันรู้สึกว่าการว่ายในน้ำเย็นๆทำให้ผ่อนคลาย

 

-夏天总是很热。
Xiàtiān zǒng shì hěn rè.
ช่วงฤดูร้อนจะร้อนมาก

 

-除了游泳我们不能做别的运动。
Chúle yóuyǒng wǒmen bùnéng zuò bié de yùndòng.
นอกจากว่ายน้ำแล้วฉันก็ไม่สามารถเล่นกีฬาอย่างอื่นได้เลย

 

-我八岁时开始学游泳。我学得很快。
Wǒ bā suì shí kāishǐ xué yóuyǒng. Wǒ xué de hěn kuài.
ฉันอายุแปดขวบเริ่มฝึกว่ายน้ำ เรียนฝึกเป็นได้เร็วมาก

 

-经过三周的学习,我就可以游得很好了。
Jīngguò sān zhōu de xuéxí, wǒ jiù kěyǐ yóu de hěn hǎole.
ฝึกผ่านไปสามสัปดาห์ ฉันก็สามารถว่ายน้ำได้ดีแล้ว

 

-所以在我的空闲时间里我经常和我的朋友去游泳。
Suǒyǐ zài wǒ de kòngxián shíjiān lǐ wǒ jīngcháng hé wǒ de péngyǒu qù yóuyǒng.
ดังนั้นในเวลาว่างของฉัน ฉันมักจะไปว่ายน้ำกับเพื่อนของฉัน

 

-但现在我厌倦了游泳池。我想在海里游泳。
Dàn xiànzài wǒ yànjuànle yóuyǒngchí. Wǒ xiǎng zài hǎilǐ yóuyǒng.
แต่ตอนนี้ฉันเหนื่อยกับการว่ายน้ำในสระน้ำ ฉันอยากว่ายน้ำที่ทะเล

 

-如果我在芭堤雅,我每天都会去海里游泳。
Rúguǒ wǒ zài bā dī yǎ, wǒ měitiān dūhuì qù hǎilǐ yóuyǒng.
หากถ้าฉันอยู่ที่พัทยา, ทุกวันฉันจะไปว่ายน้ำในทะเล

 

-游泳后我会躺在金黄色的海滩上,享受美丽的阳光。
Yóuyǒng hòu wǒ huì tǎng zài jīn huángsè dì hǎitān shàng, xiǎngshòu měilì de yángguāng.
ว่ายน้ำเสร็จฉันจะนอนตัวลงบนหาดทรายสีทอง เพลิดเพลินไปกับแสงแดดที่สวยงาม

 

-有时候我也会捡一些海鲜贝壳。肯定很有趣。
Yǒu shíhou wǒ yě huì jiǎn yīxiē hǎixiān bèiké. Kěndìng hěn yǒuqù.
บางครั้งฉันก็จะเก็บเปลือกหอย แน่นอนมันน่าสนใจมาก

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก