ชื่อภาษาจีนชายแซ่ติง 姓丁

ชื่อภาษาจีนชายแซ่ติง 姓丁

1 丁胤汀    Dīng yìn tīng   ติงอิ้นทิง

2 丁云虎    Dīngyúnhǔ   ติงหยุนฮู่

3 丁汉驭    Dīng hàn yù   ติงห้าน ยวี่

4 丁广安    Dīng guǎng’ān   ติงกว่างอาน

5 丁淑利    Dīngshūlì   ติงซูลี่

6 丁秉省    Dīng bǐng shěng   ติงปิ๋งเสิ่ง

7 丁晨晖    Dīngchenhuī   ติงเชินฮุย

8 丁炫柽    Dīngxuànchēng   ติงซ่วนเชิง

9 丁金良    Dīng jīnliáng   ติงจินเหลียง

10 丁 超     Dīng chāo   ติงเชา

11 丁 羽     Dīng yǔ   ติงหยี่

12 丁国荣    Dīngguóróng   ติงกั๋วหรง

13 丁俊瑞    Dīngjùnruì   ติงจู้นรุ่ย

14 丁逸涛    Dīngyìtāo   ติงอี้เทา

15 丁皓皓    Dīnghàohào   ติงห้าวห้าว

16 丁其乐    Dīng qí lè   ติงฉีเล่อ

17 丁增军    Dīngzēngjūn   ติงเจิงจูน

18 丁敖希    Dīng’áoxī   ติงเอ๋าซี

19 丁福海    Dīng fúhǎi   ติงฝูไห่

20 丁  高     Dīng gāo   ติงเกา

21 丁晓凤    Dīngxiǎofèng   ติงเสี่ยวเฟิ่ง

22 丁博儒    Dīngbórú   ติงโป๋หรู

23 丁桂彩    Dīngguìcǎi   ติงกุ้ยฉ่าย

24 丁康铭    Dīngkāngmíng   ติงคางหมิง

25 丁凤蕾    Dīngfènglěi   ติงเฟิ่งเหล่ย

26 丁琰麒    Dīng yǎn qí   ติงเหยี่ยนฉี

27 丁  冰     Dīng bīng   ติงปิง

28 丁  榕     Dīng róng   ติงหรง

29 丁天辰    Dīng tiānchén   ติงเที่ยนเฉิน

30 丁欣雨    Dīng xīn yǔ   ติงซินหยี่

31 丁凝若    Dīng níng ruò   ติงหนิงรั่ว

32 丁高乐    Dīng gāo lè   ติงเกาเล่อ

33 丁子承    Dīngzi chéng   ติงจื่อเฉิง

34 丁  华      Dīng huá   ติงหวา

35 丁传尧    Dīngchuányáo   ติงฉวงเหยา

36 丁昕廷    Dīngxīntíng   ติงซินถิง

37 丁小马    Dīng xiǎo mǎ   ติงเสียวหม่า

38 丁友观    Dīngyouguān   ติงโหยวกวาน

39 丁震华    Dīngzhènhuá   ติงเจิ้นหวา

40 丁盛强    Dīngshèngqiáng   ติงเซิ่งเฉียง

41 丁  一      Dīng yī   ติงอี

42 丁映珠    Dīngyìngzhū   ติงอิ้งจู

43 丁城钢    Dīng chéng gāng   ติงเฉิงกาง

44 丁美坤    Dīngměikūn   ติงเหม่ยคูน

45 丁美龄    Dīngměilíng   ติงเหม่ยหลิง

46 丁思渝    Dīngsīyú   ติงซือหยี

47 丁海祥    Dīnghǎixiáng   ติงไห่เสียง

48 丁舒芯    Dīng shū xīn  ติงซูซิน

49 丁绍项    Dīng shào xiàng   ติงเส้าเซี่ยง

50 丁巧莲    Dīngqiǎolián   ติงเฉี่ยวเหลียน

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก