ชื่อภาษาจีนชายแซ่เซี่ย 姓谢

ชื่อภาษาจีนชายแซ่เซี่ย 姓谢

1 谢月鹏    Xièyuèpéng   เซี่ยเย่เผิง

2 谢浩海    Xièhàohǎi   เซี่ยห้าวไห่

3 谢圣敏    Xiè shèngmǐn   เซี่ยเซิ่งหมิ่น

4 谢溯源    Xiè sùyuán   เซี่ยซู่เหยียน

5 谢亦航    Xièyìháng   เซี่ยอี้หาง

6 谢家铮    Xièjiāzhēng   เซี่ยเจียเจิง

7 谢奉校    Xièfèngxiào   เซี่ยเฟิ่งเสี้ยว

8 谢 濠光   Xièháoguāng   เซี่ยหาวกวาง

9 谢嘉沅    Xièjiāyuán   เซี่ยเจียเหยียน

10 谢金燊    Xièjīn shēn   เซี่ยจินเซิน

11 谢佳浩    Xiè jiāhào   เซี่ยเจียห้าว

12 谢梓洲    Xièzǐzhōu   เซี่ยจื่อโจว

13 谢建智    Xièjiànzhì   เซี่ยเจี้ยนจื้อ

14 谢宸旭    Xiè chén xù   เซี่ยเฉิน ซวี่

15 谢滨旭    Xièbīnxù   เซี่ยปินซวี่

16 谢力航    Xièlìháng   เซี่ยลี่หาง

17 谢良荣    Xièliángróng  เซี่ยเหลียงหรง

18 谢泽奕    Xièzéyì   เซี่ยเจ๋ออี้

19 谢春华    Xiè chūnhuá   เซี่ยฉุนฮว๋า

20 谢润韬    Xièrùntāo   เซี่ยรุ่นเทา

21 谢佳志    Xièjiāzhì   เซี่ยเจียจื้อ

22 谢予嘉    Xièyǔjiā   เซี่ยหยี่เจีย

23 谢子乐    Xièzǐyuè   เซี่ยจื่อเย่

24 谢尚权    Xièshàngquán   เซี่ยซ่างฉวน

25 谢博熙    Xièbóxī   เซี่ยโป๋ซี

26 谢佳桓    Xièjiāhuán   เซี่ยเจียหวน

27 谢思恩    Xièsī’ēn   เซี่ยซือเอิน

28 谢哲涛    Xièzhétāo   เซี่ยเจ๋อเทา

29 谢家全    Xièjiāquán   เซี่ยเจียฉวน

30 谢文贤    Xièwénxián   เซี่ยเหวินเสียน

31 谢奇君    Xièqíjūn   เซี่ยฉีจุน

32 谢龙航    Xièlóngháng   เซี่ยหลงหาง

33 谢松蔚    Xièsōngwèi   เซี่ยซงเว่ย

34 谢荌睿    Xiè’ànruì   เซี่ยอ้านรุ่ย

35 谢羽轩    Xiè yǔ xuān   เซี่ยหยี่ซวน

36 谢政航    Xièzhèngháng   เซี่ยเจิ้งหาง

37 谢佳来    Xièjiālái   เซี่ยเจียไหล

38 谢嘉沐    Xièjiāmù   เซี่ยเจียมู่

39 谢思晨    Xièsīchen   เซี่ยซือเชิน

40 谢轲轩    Xièkēxuān   เซี่ยเคอซวน

41 谢长安    Xiè cháng’ān   เซี่ยฉางอาน

42 谢一维    Xièyīwéi   เซี่ยอีเหวย

43 谢嘉多    Xiè jiā duō   เซี่ยเจียตัว

44 谢锡锋    Xièxīfēng   เซี่ยซีเฟิง

45 谢梓木    Xièzǐmù   เซี่ยจื่อมู่

46 谢东江    Xiè dōngjiāng   เซี่ยตงเจียง

47 谢明聪    Xièmíngcōng   เซี่ยหมิงชง

48 谢佳晨    Xièjiāchen   เซี่ยเจียเชิน

49 谢司涵    Xiè sī hán   เซี่ยซีหาน

50 谢奇宇    Xièqíyǔ   เซี่ยฉีหยี่

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก